Pravidla pro Discgolf

Discgolf vychází z pravidel klasického golfu. Cílem hry je na co nejmenší počet hodů dostat disk z výhoziště do discgolfového koše.

  • První hod hází hráč z určeného výhoziště, další hody pak z místa, kde disk zůstal ležet.
  • Hráč hází z určeného výhoziště. Při odhozu se nesmí žádná část jeho těla dotýkat země za čarou výhoziště. Přešlápnout smí až po odhozu.
  • Dál hráč hází z místa, kde se disk zastavil. Při odhozu se musí dotýkat alespoň jednou částí těla místa dopadu. Po odhozu smí přešlápnout jen pokud cíl není blíž než 10 metrů.
  • pokud hráč nemůže splnit předchozí bod (disk zůstal v dutém stromě nebo hustém keři), odhazuje z nejbližšího možného místa tak, aby vzdálenost od cíle zůstala pokud možno stejná.
  • Pokud disk zůstal na stromě, hází hráč z místa pod diskem.
  • Hráč nesmí měnit žádnou součást hřiště, aby si ulehčil hod (např. ohýbat nebo dokonce lámat větve).
  • Vždy hází hráč, který je nejdále od cíle.

Bezpečnost především

Vždy se přesvěčte, že v dosahu disku není žádná osoba ani zvíře, které byste mohli zasáhnout!


Podrobná pravidla vydává Profesionální asociace discgolfu.