Vážení,

jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám sdělujeme že i DDM Habartov znovu otevře některé zájmové kroužky a to podle toho, zda je možné splnit požadavky na bezpečný provoz. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti jsou zde .

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde, nebo přímo v DDM.Toto prohlášení předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budovy bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

Tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

S ohledem na technické možnosti a vyžadované zajištění se nám podaří otevřít tyto ZÚ:

ZÚ Drátek

ZÚ Fimo

ZÚ Kreativní vaření

ZÚ Moje ZOO

ZÚ Trampolínky


Dne 5.5.2020

Jana Chlaupská
Ředitelka DDM Habartov

Pravidla pro provoz DDM


Čestné prohlášení