Tělocvična

Malá, ale přitom dostatečně prostorná tělocvična pro cvičení menší skupiny.

Splňuje veškeré potřebné parametry pro specifikaci daného zařízení.

A to zejména po stránce bezpečnosti, vybavení a technického zázemí.