Tábory

Dům dětí a mládeže pořádá již tradičně letní a zimní tábory.

O konkrétní nabídce Vás vždy s dostatečným předstihem seznámíme na našich stránkách, letáčky ve škole a v DDM.

Přihlášky si pak lze vyzvednout osobně v DDM.