INFORMACE O PROJEKTU

„Město Habartov – víceúčelové hřiště“

Za účelem zohlednění postojů obyvatel města k budoucímu rozvoji Habartova, byl v roce 2007 proveden průzkum kvality života občanů ve městě. Výsledky průzkumu poukazovaly na nevyhovující nabídku sportovišť, která nepokrývá stoupající poptávku po prostorách, kde by bylo možno provozovat sportovní aktivity.

Realizace projektu „Město Habartov – víceúčelové hřiště“ významně přispěje k řešení výše uvedených problémových oblastí. Dojde ke zvýšení kvality života místních obyvatel, jejich spokojenosti s životem ve městě, a v konečném důsledku může zastavit dlouhodobý trend v úbytku ekonomicky aktivního obyvatelstva.

V současné době můžeme konstatovat, že je víceúčelové hřiště ve Městě Habartov úspěšně dokončeno díky dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Celkové výdaje na projekt činily něco málo přes devět miliónů korun. Dotace poskytnutá z ROP SZ činila téměř osm miliónů korun. Rozdíl zbývajících výdajů financovalo Město Habartov z vlastních zdrojů.

Před zahájením přestavby byl areál praktické školy zcela nevyužitý. Během přestavby se udělaly venkovní úpravy stávajícího sportoviště v areálu praktické školy, odvodnil se celý areál víceúčelového hřiště, upravila se plynovodní přípojka, vystavěla se dvě oplocená venkovní hřiště s umělým povrchem, vybudovalo se nové parkoviště, zrekonstruovalo se vnitřní zázemí budovy a nakoupilo se sportovní vybavení.

Město Habartov má i své partnery projektu. Jedním z partnerů jsme i my a budeme se podílet na udržení projektu a plného využití víceúčelového hřiště.

Toto vše bylo nezbytné k tomu, aby se občané Města Habartova mohli bez obtíží a problémů zapojit do sportovní činnosti a využívat tak naplno svůj volný čas. Sportem přeci dochází k uvolňování hormonu endorfinu (známý pod pojmem „hormon štěstí“), který se uvolňuje do mozku a způsobuje dobrou náladu, pocit štěstí, tlumí bolest. Proč jíst čokoládu, brát určité drogy, které také endorfin obsahují. Takže rozhodně přijďte a využijte naplno našeho nového víceúčelového hřiště a zdravě vyplavujte endorfiny.

Partnery projektu jsou:

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu