PODĚKOVÁNÍ

Poděkování patří nejen Klubu přátel DDM, ale také všem lidem bez kterých by náš Dům dětí a mládeže nemohl uskutečňovat tolik akcí a provozovat tak rozmanitou činnost.


Poděkování patří také všem organizacím se kterými v rámci města spolupracujeme, školským zařízením a v neposlední řádě i rodičům.


Poděkování patří samozřejmě i našemu zřizovateli, kterým je město Habartov. Za to, že má pro volnočasové aktivity v našem městě velké pochopení.

ředitelka DDM Habartov

Jana Chalupská

Z mnohých pak jmenovitě děkujeme:

2021

2018

2012