Hledáme vedoucí zájmových útvarů

Vaření

Sportovní hry pro starší

Výtvarná dílnička

Mini-klub

Turistický kroužek

S nástupem od 1.10.2021.

Podmínkou přijetí je pedagogické vzdělání, nebo absolovování kurzu Studium pedagogicky volného času.

Předpokládaný rozsah pracovního úvazku je 6-8 hodin měsíčně


Bližší informace v DDM Habartov.