Rekonstrukce stanice HZS Habartov

DDM Habartov je partnerem projektu „Rekonstrukce stanice HZS Habartov“, na který město Habartov obdrželo dotaci ve výši 95 % z celkových nákladů.

Cílem projektu bylo zajištění adekvátní odolnosti hasičské stanice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům, a to prostřednictvím stavebních úprav stávajícího objektu IZS zaměřených na dosažení řádného garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků k rychlému nasazení a výjezdu složek k mimořádným událostem s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů takovýchto událostí.

Cíle projektu bylo v letošním roce docíleno a jako všichni partneři daného projektu jsme potěšeni výsledkem.

Ředitelka DDM Habartov

Jana Chalupská