Dětské hřiště pro nejmenší“SLUNÍČKO“

Po dlouhé zimě je opět otevřeno hřiště u Domu dětí.
Jejímu otevření předcházela revize prvků, aby byla zajištěna bezpečnost našich dětí, úprava plochy a doplnění pískovišť.
Nedočkavé děti a maminky s nejmenšími  prťaty jej ihned začaly navštěvovat.
V informační skřínce je opět vyvěšen provozní řád hřiště a věříme, že  všichni budou dodržovat stanovená pravidla.
Abychom zabránily tvorbě hromádek z cigaretových nedopalků přímo před branou hřiště,tak bude v brzké době zabudován popelník, který všichni kuřáci jistě uvítají.
Bohužel ne všechny nešvary můžeme odstranit tak jednoduchým způsobem.
Pokud bude v lidech lhostejnost ke svému okolí tak  se jednoduše může stát, že  tak pěkný prostor jako je vybudované hřiště, bude brzy jen poničeným prostorem plným odpadků a znehodnocených herních prvků.
Každá rošťárna něco stojí a tak i momentální poničení domečků s tabulemi bude řešeno s rodiči dětí,které škodu způsobily.
Je před námi mnoho krásných dnů, kdy bude hřiště sloužit k radosti dětí  a proto si přejme , aby vandalů bylo co nejméně a spokojených  návštěvníků co nejvíce.

PODĚKOVÁNÍ

Při otevření hřiště bychom vlastními silami nemohli zabezpečit všechny úpravy a proto děkujeme vedoucímu Technických služeb panu Ing. Romanu Šístkovi za vstřícnost.