Poděkování velitelům VSAH V srpnu 2009 jsem měl první schůzku s, mě tehdy neznámými, veliteli   jednotky airsoft. ( Jsou to cvoci, kteří si hrají na vojáky a střílí po sobě barevné antiperle.)

Po několika dalších schůzkách slovo dalo slovo a vytvořili jsme plán založení Výcvikového střediska airsoft Habartov pro děti ve věku od 12 let. (Pochopil jsem, že to nejsou cvoci. ) 

V září jsme pak oslovili paní ředitelku DDM a poté jsme již společně pracovali na celkové koncepci, náplni a podmínkách provozování střediska.
A je to tu dne 13.10.2010 první informační schůzka VSAH v prostorách DDM. Velitelé a instruktoři zde hráli ještě přesilovku nad kadety.   Početní stav vyrovnávala přítomnost několika rodičů.
Od těch dob se mnohé změnilo   

a v současné době je v jednotce 11 kadetů, 2 velitelé, 2 instruktoři   a 1 poradce. Z prvních nesmělých krůčků a oťukávání, příchodů a odchodů se konečně vytvořilo pevné jádro dětí, které propadly kouzlu této hry a jsou ochotny podrobit se i tvrdým přípravám zajišťujícím jejich úspěšné mise.
Snad každý kluk si v dětství hrál na vojáčky. Běhali jsme po lesích a dělali na sebe ratata, padni nebo nehraju.  

Dnešní podoba této dětské hry   je v airsoftu   k nepoznání.   Zbraně a ostatní technické vybavení je   velice realistické a zbraně velice výkonné. Organizace takové hry nese svá některá specifika a je velice náročná.  

Airsoftová zbraň se v rukách nepoučených dětí   stává   velice nebezpečnou.

Po půl roce výcviku však mohu  

konstatovat, že díky vštípené disciplíně a propracovanému programu výcviku, si kadeti osvojili bezpečnou manipulaci se zbraní, zásady taktiky a střelby. Jsou tak   již   schopni vychutnávat si kouzlo „ hraní na vojáky“ , bez toho, aby byli nebezpečni sobě či svému okolí.

Chtěl bych tímto poděkovat vedení DDM za jejich vstřícný postoj k specifickým potřebám VSAH, jejich

administrativní a organizační podpoře. Zejména bych však vyslovil poděkování velitelům a instruktorům   VSAH, kteří se svým trpělivým, zajímavým, rázným a praktickým přístupem k výcviku, přiblížili kadetům   airsoft natolik, že v nich dokázali probudit touhu po zdokonalení, ovládnutí zbraně, taktiky a vlastní tělesné kondice.
Poradce VSAH Petr Ondříšek


Výuka taktiky
Výuka taktiky
Průnik
Průnik

Zimní cvičení
Zimní cvičení
Slaňování
Slaňování
Ragby
Ragby

www.airsoft-habartov.cz