REKORD - MAXXI OBRÁZEK Č.2 - REKORD

Týden chmurného počasí vyvolával na čele pořadatelů pořádně hluboké vrásky. Na sobotní den 22.5.2010 si Dům dětí a mládeže v Habartově naplánovat akci při které chtěl překonat rekord z roku 2008. Právě v roce 2008 vznikl na náměstí Přátelství v Habartově MAXXI obrázek z barevných víček od pet-lahví. Tehdy jsme na vytvoření obrázku pastelek o velikosti 10 x 5 m potřebovali 4 hodiny a 51 300 víček.

Stejně jako   tenkrát oslovil Dům dětí a mládeže děti i rodiče, aby sbírali víčka a samozřejmě, že nejlepší sběrači byli každý měsíc odměněni. Na překonání rekordu jsme se důkladně připravovali a bylo nutné zvolit   námět, který by nebyl jen bezduchým pokládání víček do barevnýh políček. Nakonec to vyhrála podoba dvou puntíkatých hrnečků, které připomínají, že ve dvou se to lépe tahne   a   že přátelství je mnohem více než samota. Námět byl připraven, víčka nasbírána a ještě chybělo roztřídit je podle barev. V této fázi nám velice pomohly ženy z DPS na Kluči.

A pak už chybělo jen zajistit přepravu beden s víčky a doufat v hojnou účast „Habartováků“, aby byl naplněn náš cíl. Sobotní ráno je tady a počasí se jako mávnutím proutku přiklonilo na naši stranu. Ani tentokrát nás nezklamaly Technické služby města a náměstí bylo perfektně uklizeno. Policie zajistila prostor bez automobilů. Úderem 8 hodiny začínáme vyměřovat a rozkreslovat obrázek hrnečků podle námětu a navážet bedny s víčky. Oficiální zahájení akce je v 10.00 hod, ale lidé nás překvapují a první účastníci staví již po deváté hodině. Máme velikou radost, že jejich počet je   mnohem větší než v roce 2008.

Pracovnice Domu dětí   měly organizaci plně pod kontrolou a tak každý věděl kde má připložit ruku k dílu. Obrázek rostl pod rukama   dětí, rodičů i náhodných kolemjdoucích neskutečným tempem. Dokonce i dívky z Habartovského Domečku přišly pomoci se svojí vychovatelkou. Sluníčko a společný cíl všechny dobře naladilo.

Proto můžeme konečně shrnout celý výsledek kolektivního snažení.

REKORD JE PŘEKONÁN!!!!!!!

Obrázek dvou puntíkatých hrnečků o velikosti 11 x 8 m , počtu   90 200   víček byl na světě a to za pouhé 3,5 hodiny!

Celé akce se účastnil i starosta města Ivo Zemek, který přiložil ruku k dílu   při úklidu víček z náměstí a jako zdatný fotoreportér. Dokumentaci nám doplní pan Bašta videozáznamem.

Unavení,ale spokojení!

Nelze všechny aktéry vyjmenovat a každému zvlášť   poděkovat, ale věřte , že si velice ceníme pomoci všech , kdo přiložili ruku k dílu a pomohli našemu Domu dětí a mládeže vytvořit již druhý MAXXI obrázek z barevných víček. Větší obrázek, větší počet účastníků, velká chuť podílet se na překonání rekordu.

A co dodat nakonec?Náměstí je veliké …………..                                                                                

                                                           Pracovnice Domu dětí a mládeže Habartov

                                                                                Jana Chalupská

                                                                                 Iva Dobošová