Bambiriáda 2013

2.6.2013 byl historický prostor Chebského hradu hostitelem Bambiriády a právě zde již tradičně prezentuje DDM Habartov taneční kroužek Hanky Králové s několika tanečními vstupy.

V letošním roce bylo opět strašákem počasí. Naštěstí vydrželo až do chvíle než děvčata z Chebu odjížděla.Tuto akci si užijí nejen tanečně,ale účastní se i několika soutěží.

Bambiriáda je každoroční přehlídka činnosti sdružení dětí a mládeže a středisek volného času.
Bambiriáda má formu přehlídky pod širým nebem, kde mají jednotlivá sdružení své stánky nebo důmyslné prezentace a součástí “městečka” je vždy pódium.
Wikipedia

Děkujeme Hance Králové za propagaci Domu dětí a mládeže

DDM Habartov