DDM - představuje

Již pátým rokem pořádá Dům dětí a mládeže akci, která má za úkol předvést taneční a pohybové dovednosti, které členové zájmových kroužků získaly v daném školním roce. Nejinak tomu bylo i 24. května od 18.00 hod, kdy se MKS Habartov stalo na necelé dvě hodiny tanečním prostorem, který DDM tradičně pro tuto akci využívá.

O doprovodné slovo se velice zdařile postarala Věrka Kosecová a vtipnými poznámkami rozesmála účastníky i diváky. O taneční a pohybové výkony se letos postaral zájmový kroužek Hanky Králové „Live dance“, Míši Sládkové a Věry Paulusové „ Oriental girls“ a Pavly Dobošové „Zumba“.

Na jevišti se střídalo jedno vystoupení za druhým, kostýmy zářily barevností a nápaditostí, účastníci hýřily dobrou náladou. Některé výkony svazovala tréma z vystoupení, ale kdo by takovou maličkost neprominul? Vždyť celý rok členové kroužků nacvičují a tráví svůj volný čas hlavně tím, že pohyb a tanec je pro ně tou nejlepší zábavou.

Pokud by někdo chtěl, abych řekla, které vystoupení bylo nejlepší, tak se nedočká odpovědi, protože každé číslo bylo něčím zajímavé. Velkou pochvalu zaslouží nejen děti, které si to jistě parádně užily, ale hlavně jejich vedoucí, které se jim celoročně věnují. To, že mají tanečníky co učit, předvedla Hanka i Míša ve svých osobních vystoupeních.

Nikdy nebylo tak zřetelně vidět, že tanec je hlavně doménou dívek jako v tento čtvrteční podvečer. Celého vystoupení se zúčastnil jediný kluk - Matěj,ale právě ten by mohl být příkladem pro ostatní, protože děvčata jeho vystoupení se Zumbou velice chlálila.

Celé vystoupení sledovala zhruba stovka diváků, a co mě nejvíc mrzelo, byl fakt, že chybělo plno rodičů, které by na výkony svých dětí mohli být právem hrdi. Kam se poděl zájem o své děti? Opravdu nebyl čas?

Jana Chalupská
Ředitelka DDM Habartov