Žabák Hubert

Komise prevence kriminality Habartov ve spoluprací s Domem dětí a mládeže Habartov spustila testování dopravní výchovy pro nejmenší.

Komise prevence kriminality se snaží rozvíjet znalosti dětí v dopravní výchově. Pro skupinu starších žáků jsou tu již programy, které se osvědčily a jsou prováděny v rámci spolupráce s I.ZŠ Habartov.

Chybějícím článkem je dopravní výchova dětí v předškolním věku a dětí, které svou školní docházku právě započaly.

S ohledem na rozumové schopnosti dané věkové skupiny je dopravní výchova prováděna formou divadelního představení jednoho herce.

Samotná dopravní výchova je koncipována do několika samostatných výchovných cyklů a to v souladu v Metodikou dopravní výchovy v předškolním věku dítěte, vydanou ministerstvem dopravy ČR pod identifikačním kódem CEZ: 04499457501.

Dne 10.11.2017 byla v Domě dětí a mládeže v Habartově odehrána dvě představení z cyklu dopravní výchovy pro nejmenší - Žabák Hubert.

Každého představení se zúčastnila skupina 12 dětí, která naučila mouchu, co znamená pravá a levá ruka. Postavila si vlastní přechod pro chodce a malou mouchu poučila o bezpečnému přecházení přes silnici.

Do hry také vstoupil žabák Hubert, kterého děti přesvědčily, že opravdu zvládají správné chování při přecházení vozovky a poté se spolu s Hubertem naučily správnému přecházení v případě přechodu se semaforem.

Asi 20 minutové představení plné pohybu a dětské radosti skončilo potleskem a krátkou básničkou, kterou se s dětmi naučil i žabák Hubert.

A nebyl by to dům dětí a mládeže, aby si děti ještě hravou formou nezasoutěžily a neodnesly si nějakou malou sladkost za dosažené vítězství.

Děkuji tímto Domu dětí a mládeže v Habartově, že mi v rámci činnosti jejich zájmového útvaru Klub táborník, umožnil vyzkoušet reakci dětí a vhodnost použitých postupů.

Petr Ondříšek
Člen KPK Habartov