Fotograf kam se podíváš

17.3.2018 na tradičním Velikonočním vyrábění pořádaném Domem dětí a mládeže v Habartově bylo vidět nezvykle mnoho fotografů.

Právě tohoto vyrábění totiž využili členové fotografického kroužku DDM k prověření svých dovedností v reportážní fotografii.

Nemalou výhodou se ukázalo domácí prostředí. Fotografové na domácí půdě nemuseli čelit vlastní nervozitě. Také fotografovaní přijali fotoaparáty klidně a mnozí neváhali zapózovat a někteří přidali i humornou grimasu.

V době od 10:00 hod do 13:00 hod se čtveřice fotografů činila a vzniklo tak nepřeberné množství zajímavých fotografií.

Lze říci, že pochopení práce na reportáži a její zákonitosti se mladým fotografům již dostala takříkajíc do krve. Každý bravurně zvládl celek popisující velikost akce a její průběh. Není tedy pochyb, že letošního ročníků se zúčastnilo opravdu značné množství dětí a rodičů, kteří dokázali zaplnit celý sál.

Fotografové zapracovali i na polodetailu, který jim otevřel cestu k náhledu na jednotlivá stanoviště a právě zde vyráběné ozdoby či pamlsky.

A královnou dané akce se staly detaily.

Zde byla patrná různorodost jednotlivých členů kroužku. Rozdílný přístup k zabíranému objektu, úhlu, vzdálenosti, ohnisku, použití odraženého blesku, výběru objektu .

Bylo cítit mnoho krásných emocí. Zaujetí pracujících dětí. Byli vidět i rodiče, kteří při pomoci svým potomkům najednou zapomněli na okolní svět.

V detailu se dala číst radost dětí i rodičů. Byla vidět i radost pořádajících a přátel DDM, kteří ve svých žlutých tričcích neztráceli úsměv ani v pozdějších hodinách výrobního kolotoče.

Je nádherné účastnit se takto krásné akce. Zde v poklidné dělné atmosféře vznikaly nápaditě krásné výrobky vítající blížící se svátky jara a hlavně dětská šťastná nálada byla všudypřítomná.

Pro členy fotografického kroužku je účast na takovéto akci neskutečně přínosná zkušenost.

Zase jsme udělali jeden malý krůček v poznání fotografického řemesla.

Řemeslo, které v jediném okamžiku zmáčknutí spouště je schopno zachytit emoce. Emoce, které se jiným způsobem dají jen těžkou uchopit.

Za všechny členy mohu říci, že se těšíme na další akce pořádané naším DDM.

Petr Ondříšek