MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S ČERTOVSKÝM REJEM

Dost dlouho jsem přemýšlela co vlastně o této akci napsat. Říká se, že samochvála smrdí, ale kdo jiný by měl pochválit tak zdařilou akci a hlavně kdo jiný než ředitelka Domu dětí a mládeže by měl ocenit úžasnou práci všech lidí, kteří se na přípravě a průběhu Mikulášské nadílky podíleli.

V loňském roce nám počasí připravilo nemalé zklamání, když náledí a kroupy ,zkazily co se dalo a veškerá snaha byla ta tam.

Letos jsme předešli vrtošivému počasí a využili možnosti uskutečnit „Mikuláše „ na sále v MKS.

Zajistit propagaci, připravit balíčky, vyzdobil sál, přesně rozpočítat čas pro tanec i soutěže a dodržet čas, kdy přijde na řadu Mikuláš s nadílkou. Celá akce byla ušita na míru přihlášenému počtu dětí a poplatek 20,00 byl opravdu pouze symbolický. V 16.00 byl plný sál malých čertíků, a to doslova, protože rodiče zůstali mimo čertovský rej, který si děti bezvadně užívaly.

Mladší čertovská populace pomocníků doplněná andělem, společně s Hankou roztančila všechny nožky pod čertovskou muzikou čerta Petra a v tanečních přestávkách děti zabavil čert Martin soutěžením.

Čas utíkal neuvěřitelně rychle, a když se v 17.15 hod ozvalo cinkání zvonečku ohlašujícího příchod 3 Mikulášů a čertů, byl sál plný nedočkavých dětí a tentokrát i rodičů. Někdo přistupoval k Mikulášovi pevným krokem a někdo se už dopředu obával toho, co je napsáno v čertovské knize. Pozná čert, že jsem v průběhu roku trochu zlobil? Dostanu od Mikuláše balíček když něco předvedu? Balíčky mizely, fotky z akce přibývaly a blížil se konec večera.

Určitě nevyjmenuji všechny, kteří tento krásný podvečer dětem připravili, ale jistě vím to, že jsem zažila jednu z nejhezčích akcí, kterou Dům dětí a mládeže v letošním roce připravil.

Díky.

Jana Chalupská
Ředitelka DDM Habartov