odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Obrázková křížovka

Připravte si křížovku.

Raz, Dva Tři - teď.

Kdo ji vyluští první?

K vytisknutí či stažení

V případě, že chcete vyplňovat křížovku přímo v počítači doporučujeme stáhnout si křížovku ve formátu WORD.

Nemáte-li word doporučujeme program LibreOffice .


Pokud si chcete kříovku vytisknout a poté vyplnit doporučujeme formát PDF

Vytiskněte a můžete začít.

Soubor ke stažení ve formátu WORD Křížovka WORD

Soubor ke stažení ve formátu PDF Křížovka PDF.

Hra o sluníčka pokračuje

Za splnění úkolu vás čekají tři sluníčka. Dle počtu sluníček pak odměna.

Sluníčka za splněné úkoly dostanete hned jak budeme mít otevřeno pro veřejnost.

Zatím je přípíšeme do vašeho virtuálního seznamu splněných úkolů.

Jak získat sluníčko?

Vyluštěte křížovku

Zašlete vyplněnou ve formátu word, nebo jí vytištěnou vhoďte do schránky DDM nebo ji vyfoťte a nalepte na náš Facebook.

Nezapomeňte uvést své jméno, aby jsme nepřipsali sluníčka někomu jinému.


YooTube

Nápady pro dlouhé chvíle

Foto & VideoDům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design