odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Šifra 1

Naučíme se zašifrovat naší zprávu pomocí jednoduchého šifrovacího kola.

Vytiskněte si obrázek. Vystřihněte obě kolečka. Menší přiložte na větší, tak aby zakrylo předtištěné malé kolečko. Připravte si kolík na prádlo.

Tak jdem na to.

Kolečka natočíme tak, aby bylo velké písmenko A proti malému písmenku m.

Zakolíčkujeme v této pozici.

Začneme jednoduchým textem

MUSÍM BÝT DOMA

na velkém kole si najdu písmenko M a na malém kole mu odpovídá písmenko y

na velkém kole si najdu písmenko U a na malém kole mu odpovídá písmenko a

na velkém kole si najdu písmenko S a na malém kolem odpovídá písmenko 7

na velkém kole si najdu písmenko I a na malém kole mu odpovídá písmenko u

na velkém kole si najdu písmenko M na malém kole je písmenko y

mezeru označíme tečkou

na velkém kolem “mezera” tečka na malém kole písmenko g

první slovo s mezerou je tedy po zašifrování

ya7uyg

Takto pokračujeme dále až máme celý náš text zašifrovaný a můžeme jej předat.

Nezapomeňte pak na dešifrovací kód.

V našem případě je to

A = m

Pokud nebudu vědět jak správně natočit kolečko, půjde text hodně špatně rozkódovat.

V příští Šifře změníme trochu kolečko, aby bylo rozšífrování ještě těžší.

YooTube

Nápady pro dlouhé chvíle

Foto & VideoDům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design