odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Poděkování

Nikdy jsem si nepředstavovala, že se to stane tak rychle, ale od září 2022 oznamuji svůj odchod do důchodu.

V Domě dětí a mládeže jsem strávila téměř 38 let jako pedagogický pracovník a měla jsem to štěstí pracovat po boku mnoha skvělých kolegů a často i přátel.

Vždy budu vzpomínat na vedoucí kroužků, vedoucí na táborech, na rodiče a jejich děti. Zkrátka na každého, kdo spojil svůj volný čas s Domem dětí a mládeže.

Vážím si lidí, kteří tento čas strávili při práci s dětmi a touto cestou bych chtěla Vám všem velice poděkovat.

V mých vzpomínkách jsou okamžiky veselé i smutné. Naštěstí těch veselých bylo mnohem více. Jsou to hlavně lidé, ke kterým se vážou mé vzpomínky a jejich příběhy. Lidé, kteří mi nebyli a nejsou lhostejní.

Záměrně to píši hodně obecně, protože za ty roky mého působení v DDM by byl seznam jmen opravdu dost dlouhý.

Přála bych Domu dětí a mládeže, aby i nadále zůstal vyhledávaným volnočasovým zázemím pro děti, mládež a vlastně pro každého, komu nestačí jen virtuální svět mobilů a počítačů.

Jana Chalupská
V brzku již bývalá ředitelka Domu dětí a mládeže v HabartověDům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design