odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Vážení rodiče,

letní prázdniny se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a my bychom Vás rádi informovali o průběhu přihlašování dětí do zájmových útvarů pro školní rok 2023/2024.

Své ratolesti můžete do kroužků přihlašovat v termínu 1. 9. - 31. 10. 2023 (v průběhu šk. roku lze zájemce dodatečně přihlásit).

Přihlášky budou k dostání v DDM Habartov, ale také on-line na www.ddm-habartov.cz.

Nabídka zájmových útvarů a časový harmonogram bude zveřejněn 1. 9. 2023 na FB stránkách, webových stránkách a nástěnkách DDM.

Zájmové útvary spustí svou činnost 18. 9. 2023.


POZNÁMKA.:

Zájmové útvary, které nebudou naplněny požadovaným počtem uchazečů, nebudou otevřeny. Přihlášeným uchazečům bude vráceno zápisné.

Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design