odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Habartov – zájmové organizace
Loutkové divadélko Kahánek

Již více než 50 let funguje v Habartově loutkové divadélko Kahánek. Ačkoliv se osazenstvo divadélka dlouho měnilo, soubor hraje dodnes. Také došlo ke třem stěhování Kahánku během jeho historie. V současnosti soubor našel azyl v Mateřské škole v ulici Karla Čapka v Habartově. Vedoucím souboru je Šárka Mašková, jejím největším pomocníkem zůstala zakladatelka divadélka paní Miroslava Sčotková.V souboru dnes hraje okolo 13 lidí, jejich počet se neustále mění – např. děti odcházejí na studia, do souboru přicházejí nové. I já sám jsem se již zúčastnil aktivně jednoho vystoupení. Mezi členy, kteří stáli u zrodu loutkového divadélka Kahánek, patří i pan Helmut Käss. Snad nám prozradí něco více o souboru.
Jak často a kde pro děti hrajete?

Hrajeme jednou za měsíc, po zbytek měsíce zkoušíme nová představení. Zúčastňujeme se hraní na hradě Hartenberg v Hřebenech, hrajeme v Habartově v našem azylu. Jezdíme ale i např. do Citic, nebo na statek Bernard v Královském Poříčí. Musím také připomenout, že nás sponzoruje město Habartov.  Jak se malí diváci a jejich rodiče dozví o vystoupení Kahánku?
 
V Habartově máme svoji nástěnku na náměstí Přátelství, vystoupení hlásí i místní rozhlas. Další připomenutí je na internetových stránkách města Habartov.
Nedá mi to a musím se zeptat jaké loutky máte a jak se dětem líbí?

Vlastníme jednak maňásky, ale také nádherné marionety. Ty máme z loňského roku úplně nové a dětem se líbí o trošku více než maňásci. Jedničkou je kašpárek, ale dětem se líbí třeba i čert, princezna, nebo i drak. Máme radost, když vidíme v jejich očích nadšení a když se jim představení líbí.Jsme rádi, když si s loutkami děti povídají, nebo třeba zpívají. Pro nás je to ta největší odměna.Děkuji za krátký rozhovor a pro čtenáře Deníku nabízím obrázky krásných marionet jako pozvánku na naše příští představení.Vladimír Marek


Poznámka:  foto z výstavy hraček dne 26.9.2006

Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design