odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Žáby, žabičky…

Jaro je už v plném proudu. Začínají se zelenat stromy, květiny už okrašlují zahrádky, vylétávají pilné včelky, které tyto květy navštěvují, jejich bzučení je pak nejvíce slyšet zejména pod stromy kvetoucích třešní.Ptáci nás ráno budí svojí písničkou. Probouzí se život.


Také lidem se lépe dýchá, starší občané si libují, že světla přes den přibývá.Nádherné, skoro letní počasí v posledních dnech nás přímo vybízí k procházce do přírody.

V ní pak můžeme pozorovat okamžiky, které přejí zrodu nového života.Ptáci staví hnízda, na paseku přilétají motýli, do rybníčků a kaluží se stěhují žáby.

Ozbrojen fotoaparátem jsem na chvilku pronikl mezi ně a pozoroval jejich živé divadlo v rybníčku.


A že se bylo na co dívat…


Kromě ropuch jsem dokonce na zahrádce objevil vzácnou rosničku, která byla skoro k nerozeznání od světle zelené trávy.


Tak tedy - KVAK na podívanou…

Foto: Vladimír Marek
Text:  Vladimír Marek

-Od-Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design