odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Ukončení provozu „Klubu 2D“

Po dvouletém provozu klubu pro maminky s dětmi jsme nuceni jeho dveře uzavřít.
Původní záměr vybudovat v Habartově prostor pro maminky s malými dětmi, které se mohou scházet v hezkém prostředí a kde si mohou jejich děti pohrát, byl přivítán s povděkem a očekávala se velká návštěvnost.
Skutečnost však byla jiná.
Klub, byl každý rok otevřen od října do května 4 dny v týdnu od 10.00 do 18.00 hodin
a navštěvovalo jej sotva 7 maminek s dětmi.
Musíme podotknout, že poplatek za návštěvu klubu  byl díky vstřícnosti města Habartov opravdu jen minimální /300 Kč, za celé období provozu/.
Zpočátku jsme pro návštěvníky připravovali i  akce, které měli zpestřit činnost klubu, ale jejich návštěvnost byla  nulová.
Také cvičení rodičů s dětmi v Habartově dlouho chybělo a po jeho otevření to vypadalo, že v Habartově žádný rodiče s dětmi nejsou.
V závěru tohoto oznámení o ukončení provozu klubu se nabízí snad jen jedna otázka.
Proč obyvatelé Habartova  nedokáží plně využívat nabídky, která jim leží přímo u nohou?? Neví?
Nečtou?

Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design