odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Poděkování velitelům VSAH V srpnu 2009 jsem měl první schůzku s, mě tehdy neznámými, veliteli   jednotky airsoft. ( Jsou to cvoci, kteří si hrají na vojáky a střílí po sobě barevné antiperle.)

Po několika dalších schůzkách slovo dalo slovo a vytvořili jsme plán založení Výcvikového střediska airsoft Habartov pro děti ve věku od 12 let. (Pochopil jsem, že to nejsou cvoci. ) 

V září jsme pak oslovili paní ředitelku DDM a poté jsme již společně pracovali na celkové koncepci, náplni a podmínkách provozování střediska.
A je to tu dne 13.10.2010 první informační schůzka VSAH v prostorách DDM. Velitelé a instruktoři zde hráli ještě přesilovku nad kadety.   Početní stav vyrovnávala přítomnost několika rodičů.
Od těch dob se mnohé změnilo   

a v současné době je v jednotce 11 kadetů, 2 velitelé, 2 instruktoři   a 1 poradce. Z prvních nesmělých krůčků a oťukávání, příchodů a odchodů se konečně vytvořilo pevné jádro dětí, které propadly kouzlu této hry a jsou ochotny podrobit se i tvrdým přípravám zajišťujícím jejich úspěšné mise.
Snad každý kluk si v dětství hrál na vojáčky. Běhali jsme po lesích a dělali na sebe ratata, padni nebo nehraju.  

Dnešní podoba této dětské hry   je v airsoftu   k nepoznání.   Zbraně a ostatní technické vybavení je   velice realistické a zbraně velice výkonné. Organizace takové hry nese svá některá specifika a je velice náročná.  

Airsoftová zbraň se v rukách nepoučených dětí   stává   velice nebezpečnou.

Po půl roce výcviku však mohu  

konstatovat, že díky vštípené disciplíně a propracovanému programu výcviku, si kadeti osvojili bezpečnou manipulaci se zbraní, zásady taktiky a střelby. Jsou tak   již   schopni vychutnávat si kouzlo „ hraní na vojáky“ , bez toho, aby byli nebezpečni sobě či svému okolí.

Chtěl bych tímto poděkovat vedení DDM za jejich vstřícný postoj k specifickým potřebám VSAH, jejich

administrativní a organizační podpoře. Zejména bych však vyslovil poděkování velitelům a instruktorům   VSAH, kteří se svým trpělivým, zajímavým, rázným a praktickým přístupem k výcviku, přiblížili kadetům   airsoft natolik, že v nich dokázali probudit touhu po zdokonalení, ovládnutí zbraně, taktiky a vlastní tělesné kondice.
Poradce VSAH Petr Ondříšek


Výuka taktiky
Výuka taktiky
Průnik
Průnik

Zimní cvičení
Zimní cvičení
Slaňování
Slaňování
Ragby
Ragby

www.airsoft-habartov.cz

Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design