odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

REKORD - MAXXI OBRÁZEK Č.2 - REKORD

Týden chmurného počasí vyvolával na čele pořadatelů pořádně hluboké vrásky. Na sobotní den 22.5.2010 si Dům dětí a mládeže v Habartově naplánovat akci při které chtěl překonat rekord z roku 2008. Právě v roce 2008 vznikl na náměstí Přátelství v Habartově MAXXI obrázek z barevných víček od pet-lahví. Tehdy jsme na vytvoření obrázku pastelek o velikosti 10 x 5 m potřebovali 4 hodiny a 51 300 víček.

Stejně jako   tenkrát oslovil Dům dětí a mládeže děti i rodiče, aby sbírali víčka a samozřejmě, že nejlepší sběrači byli každý měsíc odměněni. Na překonání rekordu jsme se důkladně připravovali a bylo nutné zvolit   námět, který by nebyl jen bezduchým pokládání víček do barevnýh políček. Nakonec to vyhrála podoba dvou puntíkatých hrnečků, které připomínají, že ve dvou se to lépe tahne   a   že přátelství je mnohem více než samota. Námět byl připraven, víčka nasbírána a ještě chybělo roztřídit je podle barev. V této fázi nám velice pomohly ženy z DPS na Kluči.

A pak už chybělo jen zajistit přepravu beden s víčky a doufat v hojnou účast „Habartováků“, aby byl naplněn náš cíl. Sobotní ráno je tady a počasí se jako mávnutím proutku přiklonilo na naši stranu. Ani tentokrát nás nezklamaly Technické služby města a náměstí bylo perfektně uklizeno. Policie zajistila prostor bez automobilů. Úderem 8 hodiny začínáme vyměřovat a rozkreslovat obrázek hrnečků podle námětu a navážet bedny s víčky. Oficiální zahájení akce je v 10.00 hod, ale lidé nás překvapují a první účastníci staví již po deváté hodině. Máme velikou radost, že jejich počet je   mnohem větší než v roce 2008.

Pracovnice Domu dětí   měly organizaci plně pod kontrolou a tak každý věděl kde má připložit ruku k dílu. Obrázek rostl pod rukama   dětí, rodičů i náhodných kolemjdoucích neskutečným tempem. Dokonce i dívky z Habartovského Domečku přišly pomoci se svojí vychovatelkou. Sluníčko a společný cíl všechny dobře naladilo.

Proto můžeme konečně shrnout celý výsledek kolektivního snažení.

REKORD JE PŘEKONÁN!!!!!!!

Obrázek dvou puntíkatých hrnečků o velikosti 11 x 8 m , počtu   90 200   víček byl na světě a to za pouhé 3,5 hodiny!

Celé akce se účastnil i starosta města Ivo Zemek, který přiložil ruku k dílu   při úklidu víček z náměstí a jako zdatný fotoreportér. Dokumentaci nám doplní pan Bašta videozáznamem.

Unavení,ale spokojení!

Nelze všechny aktéry vyjmenovat a každému zvlášť   poděkovat, ale věřte , že si velice ceníme pomoci všech , kdo přiložili ruku k dílu a pomohli našemu Domu dětí a mládeže vytvořit již druhý MAXXI obrázek z barevných víček. Větší obrázek, větší počet účastníků, velká chuť podílet se na překonání rekordu.

A co dodat nakonec?Náměstí je veliké …………..                                                                                

                                                           Pracovnice Domu dětí a mládeže Habartov

                                                                                Jana Chalupská

                                                                                 Iva Dobošová

 

Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design