odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Dům dětí a mládeže Habartov

Karla Čapka 573, tel.: 352 682 190,725729551,0725729552
Vážení rodiče, milé děti,představujeme Vám nabídku kroužků a klubů na školní rok 2010-2011.

Více informací o všech kroužcích, termínech prvních schůzek a platbách se dozvíte v DDM Habartov.

Nabídka kroužků a klubů

Klub Sluníčko

Vedoucí: Jana Chalupská, Iva Dobošová
Pro děti prvních až čtvrtých tříd. Každý den od 11:30 do 15:00, po dohodě s rodiči i déle.
Využívání klubovny, tělocvičny, stolních her, PlayStationu, PC a dalšího vybavení DDM.
Platba ročně: 400,- Kč

Taneční

Vedoucí: Hanka Králová
Moderní tanec. Schůzky ve středu od 17:00h
Platba ročně: 200,- Kč

Tanečky pro kluky a holčičky

Vedoucí: Míša Sládková
Pro děti od čtyř do šesti let. Schůzky v úterý od 15:00-15:45h
Platba ročně: 200,- Kč

Orientální tance

Vedoucí: Míša Sládková
Pro žáky prvních až pátých tříd. Schůzky v úterý od 16:00h
Platba ročně: 200,- Kč

Orientální tance pro pokročilé

Vedoucí: Míša Sládková
Pro žáky pátých až devátých tříd. Schůzky v úterý od 17:00h
Platba ročně: 200,- Kč

Nejen Country

Vedoucí: Šárka Běhounková, Haufová Eva
Tanec pro všechny.
Platba ročně: 200,- Kč

Klub sběratelů

Vedoucí: Stanislav Kubík, Jana Chalupská,
Schůzky v úterý od 17:00h
Platba ročně: 100,- Kč

Rybářský kroužek

Vedoucí: Petr Kmošek
Rybářské vybavení vlastní, poplatky za povolenky platí každý sám.
Rybářská klubovna a tělocvična ZŠ Habartov
 Platba ročně: 200,- Kč

Florbal

Vedoucí: Martin Holeček
Pro děti čtvrtých až devátých tříd.
Platba ročně: 200,- Kč

Vaříme pro radost

Vedoucí: Krátká Alena
Pro děti prvních až šestých tříd.
Schůzky v pondělí nebo ve středu od 15:00-16:30h
Platba ročně: 100,- Kč + 20,- na každou schůzku

Volný klub her

Vedoucí: Jana Chalupská, Iva Dobošová
Pro žáky prvních až pátých tříd, kteří chtějí se svými kamarády trávit odpoledne v DDM.
Klub je pondělí – čtvrtek od 15:15-16:30h
Platba ročně: 100,- Kč

ŠIKULA

Vedoucí: Iva Dobošová
Pro žáky prvních až pátých tříd. Schůzky v pondělí od 13:30-15:00h. Všehochuť.
Platba ročně: 200,- Kč

Výcvikové středisko Airsoft Habartov

Velitel: Lukeš Marek
Pro všechny od 12 do 99 let. Schůzky v úterý od 16:00-18:00h.  
Platba ročně: 200,- Kč

Klub přátel DDM

Je určen dospělým i dětem, kteří jsou ochotni spolupracovat s DDM.

Novinky:


Studna pohádek

Vedoucí: Dobošová Klára
Vše o pohádkách čtení, hraní, soutěže a vyrábění.
Platba ročně: 200,- Kč

Online klub

Vedoucí: Jana Chalupská, Iva Dobošová
Určen žákům šestých až devátých tříd, kteří chtějí se svými kamarády trávit čas u internetu.
Klub je pondělí – čtvrtek od 16:30-18:00h
Platba ročně: 100,- Kč

FOTOREPORT

Vedoucí: Ondříšek Petr
Pro děti od 10 let. Základním posláním kroužku je vytvoření redakčního týmu, který se bude starat
 o reportážní dokumentaci činnosti DDM, dění v rámci regionu,
jakož i popis přírody a krás, které nás obklopují.
Výsledné materiály pak budou přímo redakčním týmem umisťovány na WWW DDM.
Koukněte: http://habartov.unas.cz/index.php
Platba ročně: 200,- Kč

Kreativní vaření

Vedoucí: Trtílková Jana
 Pro děti prvních a druhých tříd.Jednoduché vaření a tvoření nejen z potravin.
 Schůzky v úterý nebo ve čtvrtek od 15:00-16:30h
Platba ročně: 100,- Kč + 20,- každou schůzku

Klub EMKO

Vedoucí: Čipáková Marcela, Horská Marie
Vše co nás baví (hry, soutěže, výlety, míčové hry ,účast na akcích DDM……). Schůzky v pátek.
Platba ročně: 200,- Kč

Hrátky s předškoláky

Vedoucí: Pleyrová Jana
Těšíme se na školu.
Pro děti, které čeká škola.
Platba ročně: 200,- Kč

Němčina pro školáky a dospěláky

Vedoucí: Zajová Jitka
Pro děti ZŠ a dospěláky, kteří se chtějí naučit německy.
Platba ročně: 200,- Kč

Zájmová činnost pro dospěláky:

Klub sběratelů

Cvičení ženy

Cvičení seniorky

Přihlášky na kroužky a kluby obdržíte v DDM Habartov, kde zodpovíme i vaše dotazy.
 Těšíme se na Vaši účast.
Zároveň Vás zveme i na všechny akce, které budeme ve školním roce pořádat.
www.ddm-habartov.cz
dumdeti.habartov@seznam.cz
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design