odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Habartovskému náměstí Přátelství vévodí vánoční strom

Druhým rokem našem městě pořádá DDM Habartov ve spolupráci s městem, MKS a loutkovým divadélkem Kahánek akci pod názvem Rozsvěcení stromečku. Je to akce, která v podstatě zahajuje adventní období v našem městě.

Dům dětí a mládeže v Habartově se během roku neustále snaží přicházet s novými akcemi pro širokou veřejnost. Vloni poprvé to bylo Rozsvěcení stromečku a protože se setkalo s kladnou odezvou občanů, rozhodlo se osazenstvo DDM akci uspořádat opět.

Již od jedné hodiny odpolední bylo možno v prostorách MKS zakoupit povětšinou ručně tvořené výrobky. Bylo z čeho vybírat, ke koupi přímo vybízely produkty šikovných rukou jako např. ozdoby a šperky z korálků a drátků, háčkované čepice a taštičky, proutěné zboží, adventní věnce, výrobky z produkce včelařů, kosmetika a další originální předměty. Navíc nechyběl ani stánek s nezbytnými cukrovinkami a tradičním svařeným vínem.

V pět hodin se zaplnil kinosál především dětmi, neboť členové Kahánku si pro ně připravili vánoční pohádku o tom, jak se na Vánoce připravuje medvídek Ťupínek.

Krátce po půl šesté se vytvořil několik desítek metrů dlouhý světélkující had a lampiónový průvod se za asistence PČR vydal na náměstí Přátelství. Tam již byli připraveni žáci ZUŠ, aby několik stovek přítomných potěšili třemi vánočními písněmi.

Mráz byl tak třeskutý, že ani někdejší ředitelka ZUŠ, paní R. Králová, nebyla schopna svůj saxofon přimět k výkonu podle svých představ. Následovala již jen dvě krátká přání, která pronesla paní J. Chalupská, ředitelka DDM a hlavní organizátorka celé milé akce, a následně pak za město místostarosta Mgr. Aleš Plevka, na jehož odpočítávání 3-2-1 se nakonec navzdory mrazu a ledovému větru svátečně ozdobený smrk přece jen rozzářil.

Během několika minut však bylo náměstí opět téměř liduprázdné, neboť zima byla opravdu téměř nesnesitelná.

Celou vánoční akci bude po celý následující rok všem účastníkům připomínat i tématický kalendářík, který u příležitosti Rozsvěcení stromku vznikl.
Věřme, že až se u zpívání koled, živého betléma a svařeného vína na Štědrý večer v deset hodin sejdeme opět, bude k nám počasí o něco milosrdnější.


Text : Mgr Aleš Plevka
Foto : Mgr Aleš Plevka
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design