odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Taneční show DDM Habartov se uskutečnilo navzdory chřipkové epidemii


V rámci Domu dětí a mládeže Habartov působí několik kroužků a seskupení, které se prioritně věnují tanci.

Dvakrát do roka(v létě a v zimě) se pak prezentují na tzv. Taneční show, kde příbuzenstvu a kamarádům dokazují, jak tanečníci za půlrok pokročili a co nového se naučili.

V pátek 28. ledna v pět hodin nastala hodina H a přesto, že mnoho tanečníků se nemohlo dostavit, protože nad nimi zvítězila chřipková epidemie, která doslova i vylidnila některé třídy ZŠ, se taneční show uskutečnila.

Moderování se ujala paní Běhounková, která přivítala asi ze tří čtvrtin obecenstvem zaplněný kinosál a pak už se z nedávno zakoupené ozvučovací aparatury začaly do éteru šířit první melodie, které dle pečlivě sestaveného harmonogramu doprovázely jednotlivá taneční čísla.

Střídaly se rytmy, barevné kostýmy, tančili sotva školou povinní caparti, ale i již dospělé ženy. V pestrém menu se podával čardáš, orientální tanec v několika variacích, tanečky veskrze dětské a také tance moderní, předvedené v originální choreografii.

Hlavními tahouny tancování, tvorby choreografie a kostýmů jsou M.Sládková a H.Králová. Obě se této činnosti věnují v DDM již několik let. Výsledkem jejich práce a úsilí jsou pak vskutku originální a pohledné taneční kreace okořeněné spoustou svěžích nápadů.

Obzvláště při volbě rekvizit dokazují, že fantazii se meze nekladou- paruky, kostýmy a líčení, hůlky, závoje, šátky, hedvábné vějíře, křídla Isis či klobouky - to je jen stručný a neúplný výčet toho,co dívky při svém tancování využijí. Na všech účinkujících bylo patrné, že tanec je pro ně skvělou zábavou a výplní volného času a že se chtějí stále zdokonalovat. Skupiny Livedance a Oriental Girls došly však zatím asi nejdále. Připravený program osvěžila svým pěveckým číslem i L.Siváková, která se nedávno stala vítězkou regionálních soutěží a v té celorepublikové obsadila 4. místo. Na pódiu se vydováděli i členové klubu Sluníčko ve svých pronikavě žlutých tričkách. Po hodině a půl byl konec, a tak mohla J.Chalupská, ředitelka DDM, poděkovat všem vystupujícím a také členům Klubu přátel DDM, bez nichž by to prostě nešlo. Všichni bez rozdílu si zasloužili bouřlivý potlesk.

Tex: Mgr. Aleš Plevka
Foto: Mgr. Aleš Plevka
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design