odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Letní tábor 2011

Hotel ROT


17.7.2011 - 30.7.2011 již tradičně proběhl letní tábor na základně Sluníčko Rotava

Letošní celotáborová hra jménem Hotel ROT dala vzniknout hotelům Hotel Zelená hvězda, Hotel Modrá hvězda, Hotel žlutá hvězda a Hotel červená hvězda

Nelehké soutěžení začínalo již při rozcvičce každého rána, kdy děti museli co nejrychleji nalézt ztracený recept Sunnyho Rota.

Každého dne pak v hlavní hře bylo možno získat body a za pět bodů pak vytouženou hotelovou hvězdu kvality.

Ve vedlejších hrách se pak získávali body do pravidelné tomboly.

Nádherné prostředí základny Sluníčko se tak proměnilo v bojiště jednotlivých hotelů.

Zápolení nebralo konce a akce střídala akci.

Nasazení jednotlivých borců bylo obrovské.

Každý toužil získat nějaké ty body.

Nejen prací živ je člověk

Výborná kuchyně se podílela nemalou měrou na spokojenosti účastníků

Holt plné bříško je plné bříško.

Po obědě pak kratičký odpočinek v heboučké trávě či stanu a může se pokračovat ve hře.

Soutěžilo se nejenom v prostoru tábořiště.

Krásné okolí přímo lahodilo oku a tak se stalo také častým místem soutěžení, či nočních her.

Jen to počasí, kdyby bylo trochu lepší.

Pramálo sluníčka nedovolilo navštívit blízké koupaliště, ani brouzdání v potučku při stavbě mlýnků.

Poněkud chladnější večery jsme se však vyhřívali u ohně a došlo i na pečení buřtíků.

Noc se již přiblížila a je čas spánku.

Takže dobrou noc.

Dobrou noc.

Za rok se vrátíme.

Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design