odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Advent 2011

Rozsvěcení vánočního stromu

3.12.2011.

Již tradičně došlo na rozsvěcení vánočního stromu v Habartově.

No ono to nebylo jen to rozsvěcení

Odpoledne šup na svařák, či koupit lampion do MKS.

Pak si sednout a v klidu čekat na představení divadélka Kahánek.

Tak o čem to těm dětem dnes vlastně zahrajem?

No a je to tady.

Kašpárek, Honza, stromeček a jsou tu vánoce.

Obecenstvo je rozesmáté a dobře se baví.

No jo, čert je tu také.

Z toho zase kouká nějaká ta čertovina.

Jak to asi dopadne?

Sedím ani nedutám.

Vše je v pořádku a zlobívé čertisko chytil pes od sousedů.

Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

Tedy pohádky je konec.

Nyní rychle ven, seřadit se, zapálit lampiony ...

No hlavně aby jsme to všechno stihli!

No a jde se!

Někteří si vzpomněli na své dětsví a průvody 1. máje a proto jim to dobře běží.

Jen radostně a hlavně nestůjte na chodníku.

Místo podía valník?

Proč né, vždyť koně jsou krásní a podium mobilní.

Několik lidiček pak řeklo několik slov, ba byl i nějaký ten proslov.

Děti čekají.

Děti bloumají.

No konečně.

To krásně zpívají.

Tak to je radosti z dětského zpěvu.

A je to tady.

Stromek snad zazáří.

Chvilička napětí.

Svítí, svítí, no to je nádhera.

A jak by se řeklo u nás doma:

ZASE O ROK STARŚÍ!

Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design