odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Měníme se do pohody

DDM v novém hávu.

Oběma nohama jsme roce 2012 a to je ten správný čas na ohlédnutí za rokem předchozím.

Právě rok 2011 byl pro náš Dům dětí dost hektickým. Poslední větší úpravy DDM se datují do roku 2000 , kdy byla osazena plastová okna a provedena oprava a nátěr fasády.

Ačkoliv je připraven projekt na celkovou rekonstrukci DDM, prozatím nebude možné tento projekt z finančních důvodů uskutečnit.

Za této situace přišla jako na zavolanou Koncepce rozvoje zařízení 2011-2015, kterou jsme pro zřizovatele vypracovali.

Právě zde jsme předložili priority v opravách a údržbě, které by DDM v daném časovém období mělo provést na základě hygienických či jiných kontrol.

Nutnost oprav podtrhla i havárie na kanalizaci přímo ve sklepě a další havárie na kanalizaci v zahradě DDM.

Nebylo k přehlédnutí, že jsme na několik týdnů v roce museli uzavřít dětské hřiště Sluníčko i budovu DDM a řešit vzniklé problémy .

Ovšem výsledek stojí za to.

V roce 2011došlo k obrovským změnám, které návštěvníci DDM z řad dětí i rodičů zcela jistě nepřehlédnou.

Jako jednu z největších viditelných změn mohu jmenovat opravu střechy a okapů, kterou prováděla firma pana Langera. Konečně nám na půdu nesněží a dokonce i meluzína ztratila svůj prostor pro svoje rejdy.

Bylo provedeno i zateplení střechy nad přístavkem / Tělocvična / a postupně se zbavujeme promáčených stěn ve kterých bujela plíseň.

Ruku v ruce s touto akcí bylo i vymalování tělocvičny a prvního poschodí firmou pana Németa.

S úžasem jsme sledovali přeměnu ošoupané podlahy  tělocvičny v krásnou lesknoucí se plochu, kterou vytvořilo podlahářství Pechman.

Ovšem největší zátěží provozu DDM byla rekonstrukce kuchyně a sociálního zařízení v prvním poschodí. Ani jedno již nesplňovalo požadavky kladené na školská zařízení hygienou a elektroinstalace i kanalizace byla na hraně provozování. Na tyto rekonstrukce byl vyčleněn téměř šibeniční termín – 3 týdny! Ovšem firma pana Čipáka, která prováděla rekonstrukci kuchyně a firma pana Brousila, která prováděla rekonstrukci a rozšíření WC se s tímto zadáním výborně popraly.

Kuchyň se dočkala zcela nového kabátku. Prostor je účelně využit. Konečně jsou vybavením kuchyně i digestoře. Osvětlení plně vyhovuje požadavkům a vestavěné skříně zajistily větší plochu pro stoly a pohyb dětí.Zbývá jen doladění nějakým tím obrázkem a je hotovo.

Velkým oříškem pro nás byla přeměna stávajících prostor jednoho WC a kumbálku pro uklizečku ve funkční prostor se čtyřmi toaletami. Po konzultaci s provádějící firmou jsme nakonec docílili zcela překvapivého výsledku. Téměř za běhu se řešil dokonce i propad kanalizace.Výsledek je parádní. Veselé barvy a celková funkčnost plně odpovídají dnešním požadavkům.

Tím jsme ještě v DDM neskončili. Protože první poschodí dosahuje velkých změn, zařadili jsme i úpravu šatny, jejíž vybavení pocházelo ještě ze zrušené MŠ na Kluči. Oslovili jsme firmu pana Dvořáka a ten se s bravurností vypořádal se zadaným úkolem. Vytvořil dětský, příjemný a přitom plně účelný prostor pro odkládání svršků.

V roce 2011 se do těchto přeměn investovalo 1.056.000,00 Kč.

V závěru bychom chtěli poděkovat všem firmám, které se na opravách a rekonstrukcích podíleli.

Za sponzorské dary ať již formou finančních, materiální a nebo provedením víceprací.

S radostí předvádíme dětem i rodičům upravené prostory, které přispějí k pohodě návštěvníků DDM nejen na pravidelné činnosti Zájmových kroužků, ale i na jednorázových akcích.

Přijďte se podívat a můžete zhodnotit zda se přeměňujeme do POHODY.

Jana Chalupská
ředitelka DDM Habartov
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design