odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Habartovský příměstský les ožil akcí "Šipky ve tmě"

Stoupající oblibu a také hojnější účast zaznamenala v pátek 5. října akce Šipky ve tmě pořádaná již po několik let habartovským domem dětí a mládeže ve spolupráci se členy Klubu přátel DDM. Na asi tříkilometrovou trasu výletu vedoucí potemnělým lesem se letos vydalo 95 dětí a 87 dospělých. Pod originálním názvem se skrývá akce, která je prioritně určena pro menší děti. Mimo jiné si klade za cíl nabídnout společně rodičům a dětem možnost prožít nevšední zážitek, za který lze asi hodinový výšlap do nočního lesa bezesporu, alespoň z pohledu mrňousů, jistě považovat.

A tak není divu, že krátce před osmou hodinou večerní se u budovy DDM tísnily desítky velkých i malých účastníků. V jeho útrobách pak probíhala poslední instruktáž organizátorů, kteří se následně postarali o bezchybný průběh celého setkání. Jejich úkolem bylo, aby na příslušná stanoviště dopravili více jak třicítku svíček a obrázků a zároveň i dohlédli na to, aby nikdo nesešel z vymezené trasy.

Zatímco členové Klubu přátel DDM již tedy vyrazili do terénu, hlavní organizátorky akce Jana Chalupská a Iva Dobošová se postaraly o informování všech přítomných. Všichni se dozvěděli, kudy se mají vydat a co je jejich úkolem. Ten byl vcelku jednoduchý. Účastníci obdrželi papír s křížovkou, do které měli během výletu dopisovat indicie, které na obrázcích naleznou na jednotlivých, hořícími svíčkami a fosforovými šipkami označených stanovištích. Vyluštění tajenky o více jak třiceti písmenech pak při návratu k DDM zaručovalo všem jistotu odměny.

Úderem osmé se celý dlouhý had vydal směr sever a ZŠ Habartov, kde se rozdělil na dva proudy, poněvadž celý výšlap bylo možné podstoupit z obou směrů. Jindy temný les se rázem jevil jako místo srazu rojů světlušek a bludiček. Na tmavém pozadí, kam oko dohlédlo, se totiž neustále míhaly desítky světýlek. V praxi to vypadalo tak, že děti pobíhaly od svíčky ke svíčce, od obrázku k obrázku, svítily si na ně baterkami a svým rodičům poté hlásily, cože na nich objevily. Na dospělácích pak bylo, aby slovo z očíslovaného obrázku správně zapsali do příslušného pole křížovky. Pokud vše společně zvládli, na konci jim tajenka sdělila, že..." Noc je černá, já to vím, baterkou si posvítím."

Úspěšnost v luštění byla takřka stoprocentní, a tak po asi hodině strávené v nočním lese se trousily hloučky výletníků zpět k DDM, kde na ně čekala zasloužená odměna. Děti si vybíraly z různých sladkostí, ale k mání byly např. i tužky a propisky nebo hopíci. Zkrátka tentokrát nepřišli ani rodiče, kteří obdrželi sáček slaného pečiva. Ve tři čtvrtě na deset dorazili zpět poslední noční lovci písmenek, a zajímavá akce tak byla u konce. Nikdo se neztratil ani nezranil, počasí vyšlo na jedničku, i navzdory silnému větru svíčky nezapálily les, akce byla navíc podpořena sponzorem, což umožnilo nakoupit větší množství odměn, a do "šipkování" se letos zapojil větší počet dětí a rodičů než vloni. Co více si z pohledu organizátorů, ale také účastníků přát?! Tak tedy za rok opět na cestě z města po šipkách do lesa.

Mgr. Aleš Plevka
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design