odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Habartov zažil 1. Velkou Mikulášskou jízdu, v závěru se rozzářil vánoční strom

V duchu motta přijít zase s něčím novým a neokoukaným připravily pracovnice Domu dětí a mládeže v Habartově ve spolupráci s Klubem přátel DDM, loutkovým divadlem Kahánek, Základní uměleckou školou Habartov a MKS Habartov na pátek 30. listopadu akci pod názvem Velká Mikulášská jízda.

V podvečer mezi šestnáctou a sedmnáctou hodinou se parčík v blízkosti Městského kulturního střediska v Habartově proměnil v nefalšované rejdiště čertů. Ti načas opustili milované teplo svého pekelného příbytku a navzdory zimě a poletujícímu sněhu se vydali na náš svět, aby odměnili děti za jejich pomoc.

Na zmiňovaném prostranství vyrostlo několik stanovišť, kde umounění pekelníci požadovali po dětech splnění úkolů, mezi nimiž bylo např. přenášení brambor na čertovských vidlích či krmení pekelného kotle. Za svou snahu si děti mohly vysloužit až desítku čertovských žetonů, které pak následně bylo možné směnit za balíček naplněný sladkostmi.

Čertovské setkání bylo doplněno i o okružní jízdu potemnělým Habartovem a to v kočáře taženém koňmi a řízeném panem J. Janurou. I koně si za svou práci a radost, kterou přinesli dětem, vysloužili odměnu a to v podobě asi desítky velkých beden naplněné usušeným chlebem, který byl v domě dětí na popud zveřejněné výzvy shromažďován malými sběrači již několik týdnů předem.

Celá tato část akce trvala něco přes hodinu, což v nastalé zimě bylo opravdu tak na hraně únosnosti pro všechny zúčastněné. Děti a rodiče ještě navštívili DDM, aby si zde vyzvedli zasloužený balíček. Těch bylo vydáno na sto třicet, což svědčí o značném zájmu veřejnosti o první ročník této nové akce.

Všichni společně se pak vydali ohřát do kinosálu, kde již bylo připraveno pohádkové představení loutkového divadla Kahánek. Sál se zaplnil asi ze tří čtvrtin, a tak přes dvě stě dětí a dospělých diváků s úsměvem sledovalo dvacetiminutovou pohádku o tom, kterak pejsek s kočičkou myli podlahu.

Následně se všichni opět vydali do zimy a tmy. Tu však s úspěchem zaplašily velké svítící tyčinky, které každý dětský účastník při odchodu ze sálu obdržel. Před kulturním domem se zformoval několikasethlavý lampionový průvod, který za asistence Policie ČR zamířil na náměstí Přátelství.

Tam již čekaly připraveny dívky ze ZUŠ Habartov, aby svým zpěvem navodily příjemnou a sváteční atmosféru. To se jim bezezbytku podařilo, a tak hlavní organizátorce akce, Janě Chalupské nezbývalo již nic jiného, než všem pomocníkům poděkovat za bezvadně zvládnutou organizaci celé akce. Totéž učinil i starosta Ivo Zemek, který navíc přidal i přání šťastných a veselých svátků. Poslední v řadě se ujal mikrofonu místostarosta města, Mgr. Aleš Plevka, který všechny přítomné pozval na akce, které se uskuteční ve městě během nadcházejícího adventu. A pak již bylo na řadě společné odpočítávání, na jehož konci se do tmy rozzářil městský vánoční strom.

Je nutné poznamenat, že po dlouhých letech, kdy se Habartov pyšnil stromem živým, který zde rostl, musí se letos spokojit se stromem, který byl přivezen odjinud, neboť původní strom musel být z bezpečnostních důvodů pokácen. Přesto i tento je krásný. V létě byl navíc již zasazen strom nový, který se za pár let, až povyroste, opět ujme i role stromu vánočního.

Mgr. Aleš Plevka
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design