odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Od pátečního podvečera ozařuje náměstí Přátelství v Habartově vánoční strom

Dům dětí a mládeže ve spolupráci s komisí pro sport a kulturu města Habartova uspořádal v pátek 29. listopadu zábavný podvečer pro děti, který byl zakončen na místním náměstí. Několikasethlavý sbor zde společně odpočítal tři vteřiny, po nichž se na několik týdnů rozzářil městský vánoční strom.

Program začal v 16 hodin v parčíku u kulturního střediska. Zde bylo připraveno devět stanovišť, na kterých rozverní čertíci po dětech požadovali splnění jednoduchých úkolů.

Malí caparti tak byli kupříkladu nuceni prolézt ohnivým kruhem, připravit hranici na podpal, podstoupit slalom na vidlích či třeba propíchnout nezvedeného čerta. Odměnou za splnění úkolů jim byl čertovský žeton. Pokud jich děti nasbíraly celkem devět, opravňovalo je to k tomu, aby nastoupily do vozu taženého koňmi. Ten je dopravil k budově DDM, kde získaly poslední desátý žeton. Nashromážděnou desítku čertovských peněz pak směnily u Mikuláše a čerta za sladkou odměnu.

Mnoho času na nudu nezbývalo. Bylo to tak akorát na to, aby se děti vrátily k MKS a připravily si nebo ve stánku koupily lampión či něco sladkého a pak hurá do kinosálu. Tam již bylo připraveno osazenstvo místního loutkového divadélka Kahánek, které dětem sehrálo asi třicetiminutovou pohádku o rozverných kašpárcích.

Před šestou hodinou, kdy už byla pořádná tma a shodou okolností navíc začalo pořádně sněžit, se pak na silnici pod dohledem příslušníků Policie ČR zformoval několik desítek metrů dlouhý lampiónový průvod. Ten poté zamířil na náměstí, kde již byly se svým vystoupením připraveny žákyně místní základní umělecké školy.

I náměstí již bylo řádně zaplněno lidmi, účast na této malé slavnosti byla asi nejvyšší za poslední roky. Odhadem se na první rozsvícení stromečku přišlo podívat jistě okolo pěti set dětí a dospělých. Ti všichni si vyslechli několik koled a také vánočních písní, které zazpívala děvčata, jež v ZUŠ Habartov navštěvují pěvecký obor.

Asi ve tři čtvrtě na sedm se pak chopil mikrofonu místostarosta města Habartov, Mgr. Aleš Plevka, který pronesl k přítomným krátké přání, a následovalo již jen společné odpočítávání.

Na jeho konci se navzdory hustému sněžení, jehož prostřednictvím se na hlavy diváků snášela doslova záplava mokrých sněhových vloček, rozsvítily stovky malých barevných světýlek, které ozdobily městský strom. V tu samou chvíli se však z balkónu městského úřadu na povel starosty města Ivo Zemka začalo snášet několik set nafukovacích balónků, které se pro děti staly malým závěrečným překvapením.

Malá slavnost tím byla u konce. V 19 hodin bylo náměstí již takřka liduprázdné, a tak asi třícentimetrová bílá sněhová pokrývka byla téměř neporušena.

Na náměstí Přátelství se Habartovští sejdou ještě jednou a to na konci adventu, přesněji řečeno právě na Štědrý den 24. prosince ve 22 hodin, kdy se zde setkávají místní občané, aby si společně užili několik svátečních nevšedních chvil. Tato tradice trvá již mnoho let a její součástí je zpívání koled a popíjení svařeného vína či u dětí čaje. Před mnoha lety tuto tradici zavedli místní skauti a společné popřání si všeho dobrého se pro nás stalo nedílnou a milou součástí Vánoc.

Mgr Aleš Plevka
>
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design