odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Prázdninová chůva INA

Jistě trochu nezvyklý název, ale skrývá se za ním báječný den strávený ve společnosti kamarádů.

Pololetní vysvědčení je pro každého dnem napětí , ať již v dobrém nebo zlém-)))

Ale pro náš Dům dětí a mládeže v Habartově bylo pololetní vysvědčení znamením, že 31.1 2014 budou školáci doma a jistě nepohrdnou společností kamarádů.

Právě proto v pátek od 7.00 hod začali do Domu dětí přicházet účastníci této akce. A proč název chůva?

Mnoho rodičů si postesklo, že ve dnech volna je náročné sehnat hlídání pro děti. No a tak jsme hlídaly my-)

Účastníci akce si zasoutěžili za malé odměny, zahráli si různé hry, využili PS2 a 3,XBOX a uvařili si bramborový guláš, který všem výtečně chutnal. Je pravda, že jsme očekávali trochu větší zájem, ale 13 není špatné číslo.

Ve 3 hodiny všichni odcházeli domů s pocitem, že si bezvadně užili volný den za celkem symbolický poplatek ve výši 50,-Kč .

DDM Habartov
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design