odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Zájmové kroužky při Domě dětí a mládeže v Habartově představily veřejnosti svou činnost

Habartov je menší, asi pětitisícové město, nicméně občanům nabízí poměrně slušnou a pestrou možnost, jak aktivně a smysluplně trávit volný čas. Jedním z nejvýznamnějších činitelů v této oblasti se jeví působení místního Domu dětí a mládeže, který pořádá během roku desítky akcí a navíc zajišťuje chod oblíbených kroužků.

V pátek 20. června v podvečer patřily zájmovým útvarům, vedeným pod hlavičkou DDM, prostory Městského kulturního střediska v Habartově. Pro návštěvníky byla ve foayer připravena tematická výstava.

Na instalovaných panelech bylo možné prostřednictvím mnoha fotografií nahlédnout pod pokličku pravidelné činnosti jednotlivých kroužků, přičemž část materiálu pocházela právě z produkce jednoho z nich a to kroužku fotoreport, který se zabývá digitální fotografií, úpravou webových stránek a pořizováním textových záznamů z akcí.

Předsálí bylo také doplněno množstvím výrobků, které vznikly během roku pod rukama šikovných výtvarníků v kroužcích Šikula nebo Drátek. Malí malíři navíc přispěli k úspěchu celého programu třeba i tím, že pomáhali vyrobit kulisy k jedné ze scének, jež byla předvedena na pódiu.

Tam se od šesti hodin odehrála hlavní část setkání. Všechny přítomné přivítala Jana Chalupská, ředitelka DDM, která se ujala i role průvodkyně asi hodinového pásma, které bylo poskládané z vystoupení jednotlivých skupin.

Před diváky se postupně vystřídaly děti z klubu Sluníčko, taneční skupiny Live Dance, klubu Reggae, malí kuchtíci z kreativního vaření, členové souboru Pimprlata, Lenoši či děvčata věnující se Zumbě. Diváci, kteří takřka ze tří čtvrtin zaplnili kinosál, sledovali výkony účinkujících, kteří předvedli to, co je prostě a jednoduše baví.

V jejich podání, tak jak poznamenala ředitelka Chalupská, nejde o dosažení maximálního a dokonalého provedení, ale právě o čirou radost z toho, že je předvedená činnost po všech stránkách těší. A to je jedno z hlavních poslání chodu DDM. Zábava a snaha dostat děti tzv. z ulice k něčemu, co se bezesporu jeví mnohem smysluplněji.

A že to smysl má, bylo znát na tom, s jakým nadšením a úsměvem děti své dovednosti před zaplněným hledištěm prezentovaly. Nikdo nezůstal pozadu. Čísla taneční, sportovní, recitační i dramatická byla oceněna zaslouženým potleskem, což dětem jistě dodalo chuť v jejich zálibách pokračovat.

A k tomu budou mít jistě dostatek příležitostí, neboť Habartov si práce DDM velmi váží a všemožně jeho fungování podporuje, za což ředitelka Chalupská v závěru programu představitelům města poděkovala.

Ještě větší dík, a oprávněně, byl nasměrován k vedoucím kroužků, neboť ti mají ten největší podíl na tom, že nabídka volnočasových aktivit ve městě je tak pestrá. Někteří z nich vedou i několik zájmových útvarů a svůj volný čas pravidelně a mnozí i již po řadu let věnují dětem a to v dnešní době již nebývá ani náhodou pravidlem. Za svou práci si vedoucí odnesli květinu a pozitivní energii pramenící z bouřlivého potlesku, který jim věnovaly stovky rukou.

Ani o prázdninách život DDM neusne nadobro. Připraven je tradiční tábor a již dnes je takřka hotov koncept kroužků, které se rozběhnou zase v září s počátkem školního roku. Některé z těch současných zaniknou, jiné - nové - se určitě objeví, a tak kdo z dětí nechce, ten se v Habartově nenudí.

Mgr. Aleš Plevka
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design