odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Na dvě stě padesát účastníků se v Habartově vydalo hledat "Šipky ve tmě"

Jednou z nejoblíbenějších akcí, které pořádá Dům dětí a mládeže v Habartově v čele s Janou Chalupskou a Ivou Dobošovou jsou "Šipky ve tmě". Jedná se o noční hru pro rodiče s malými dětmi a její obliba rok od roku roste.

Letošní ročník se uskutečnil v pátek 3. října a účast byla taková, že v průběhu prezentace bylo nutné ještě dotisknout několik desítek hracích karet, poněvadž před osmou hodinou večerní se u budovy DDM tísnil asi dvousethlavý dav rodičů a dětí, který byl však ještě zhruba asi do půl deváté průběžně doplňován o další příchozí.

V osm hodin se slova ujala ředitelka DDM, paní Jana Chalupská, která přítomné seznámila s pravidly a trasou večerní vycházky. Asi dvoukilometrová cesta vedla obvyklým terénem v příměstském lese a cíl se nacházel opět u DDM.

Inovací oproti minulým ročníkům bylo to, že tentokráte se u velkých žlutých šipek nacházelo číslo souřadnice pole z hrací karty a také část obrázku. Hráči tak postupně na několika desítkách šipek sbírali jednotlivé dílky kreslířské mozaiky, které pečlivě zaznamenávali do svého hracího pole. Pokud byli úspěšní, na závěr jejich konečný výtvor musel alespoň vzdáleně připomínat obrázek sovy, nočního dravce, který v tu dobu vládne lesu.

Na trati se pohybovali jednotlivci i skupinky. Nezřídka byla u šipek i menší tlačenice, ale vše se obešlo bez konfliktů a převažovaly jen a jen úsměvy. Sem tam se však přeci jen z potemnělého lesa ozval také pravděpodobně z úleku nějaký ten výkřik či třeba i peprnější slůvko, když dotyčný přehlédl záludný kořen, který se mu nečekaně připletl do cesty.

Neinformovanému pozorovateli se tento výjev mohl z dáli jevit jako slet světlušek, bludiček a lesních žínek, neboť všichni byli vybaveni baterkami a čelovkami, které byly nutností k tomu, aby bylo možné obrázky správně překreslit.

Celá vycházka trvala slabou hodinku. Po té se pak šťastní účastníci vraceli zpět na místo startu, kde za své výtvory obdrželi zaslouženou odměnu. Na výběr měl dětský účastník z deseti druhů originálních přívěsků a každý navíc získal i lízátko a pro nadcházející dobu, kdy se bude stmívat již velmi záhy, také hodně užitečný reflexní pásek. Malou pozornost v podobě propisky nesoucí název našeho města si odnášeli i rodiče.

Celá hra trvala něco okolo 90 minut. Po půl desáté již byly téměř všechny ceny rozdány a všichni účastníci zamířili zpět do bezpečí svých domovů. Ti nejmenší s malým dárkem a pocitem, že dnes jdou spát o dost déle než jindy a že spolu s rodiči prožili bezvadné dvě hodiny ve večerním městě a přilehlém lese. A to je jeden z hlavních cílů organizátorů, kteří se snaží nabídnout takové akce, které umožní společné prožitky dětí a dospělých.

Jedinou kaňkou na celé báječné akci tak bylo to, že za pouhou hodinu od rozmístění šipek do začátku akce, stihla skupinka jedinců mdlého rozumu některé ze šipek, které se nacházely na okraji lesa, popsat vulgárními výrazy. Dále do tmavého lesa se již tito neandertálci neodvážili. Bohužel i s tímto musí organizátoři počítat, ale souboj je to nejspíše marný a dost dobře možná i předem prohraný. Přesto jim za vše patří velký dík a vděčnost všech rodičů i dětí.

Mgr. Aleš Plevka
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design