odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Habartovští rozsvítili svůj vánoční strom

Na pátek 28. listopadu připravil Dům dětí a mládeže v Habartově ve spolupráci s městským úřadem a městským kulturním střediskem téměř tříhodinovou akci pro rodiče a děti nazvanou Vánoční fantazie. Navzdory třeskuté zimě a ledovému větru se do ní zapojily stovky účastníků.

Celá akce začínala již ve čtyři hodiny odpoledne, kdy se do sportovního areálu u základní školy začaly trousit první děti. Mnohé z nich, obzvláště ty menší, připomínaly pestrobarevné koule, neboť byly od hlavy až po paty zachumlány do několika vrstev zimního oblečení.

To bylo nezbytnou podmínkou pro to, aby sváteční akci následně neodstonaly. Podobně na tom byli i dobrovolničtí čerti, kteří na jednotlivých stanovištích více jak hodinu a takřka bez pohybu bedlivě dohlíželi na plnění jednoduchých úkolů.

Disciplín byla necelá desítka a úkoly byly velmi jednoduché, aby to pěkně odsýpalo, ale přesto se nezabránilo tomu, aby se netvořily fronty. Pokud děti zdolaly všechny nástrahy, mohly se nechat koňským povozem, tradičně kočírovaným J. Janurou, odvézt do DDM, kde za nasbírané žetony obdržely perníkového čerta.

Poté se celá masa lidí přesunula do kinosálu, kde na ně již čekalo letos jubilující šedesátileté loutkové divadlo Kahánek se svou pohádkou Jak si čerti stavěli tělocvičnu. Kinosál byl takřka plný, poněvadž všichni rádi vzali zavděk tímto úkrytem před vtíravou a všudypřítomnou zimou. A tak paní M. Sčotková, jedna ze zakladatelek onoho loutkového ansámblu, mohla představení zahájit za aktivní pomoci mnoha desítek dětských hrdel a to obligátním přivoláváním kouzelného zvonečku.

Po pohádce se před MKS zformoval dlouhatánský lampionový průvod, který tentokráte čekala mnohonásobně delší trasa. Za bezpečnostního doprovodu policistů se lidský had protáhl ulicí ČSA a následně po hlavní ulici 1. máje zamířil k náměstí Přátelství. Dětem se tak dostalo možnosti dosytosti si užít nevšední procházku večerním městem.

V prostorách náměstí již na průvod čekali další diváci. Nechyběly však také děti ze základní umělecké školy, které si pro přítomné připravily asi čtvrthodinové pásmo písní a koled, které skvěle navodily adventní atmosféru. I od nich, paní učitelek a v neposlední řadě i zvukaře J. Krapfa to byl za daných povětrnostních podmínek obdivuhodný výkon.

To také ocenila hlavní organizátorka akce Jana Chalupská, která poděkovala nejen jim, ale i desítkám pomocníků, kteří se na realizaci za těchto mrazivých okolností podíleli. Poděkování směřovalo i k městskému úřadu a sponzorům, díky nimž se děti mohly těšit ze sladkostí, svítících tyčinek a hopíků.

Poté se slova ujal místostarosta A. Plevka, který všem popřál příjemně strávený adventní měsíc a také bohatého Ježíška. Následně byl za společného odpočítávání 5-4-3-2-1 dán povel k rozsvícení vánočního stromu. Vše se povedlo na jedničku, a tak stovky malých zářících pestrobarevných světýlek zaplašily okolní tmu.

V tu chvíli se pod velením starosty města I. Zemka a za asistence pracovnic městského úřadu začala postupně snášet z balkonu úřadu tisícovka nafukovacích balonků, která dole způsobila nemalé pozdvižení. Silné poryvy větru totiž úspěšný lov na balonek notně komplikovaly. Barevná záplava vydařenou akci definitivně ukončila.

Mgr. Aleš Plevka

Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design