odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Žabák Hubert

Komise prevence kriminality Habartov ve spoluprací s Domem dětí a mládeže Habartov spustila testování dopravní výchovy pro nejmenší.

Komise prevence kriminality se snaží rozvíjet znalosti dětí v dopravní výchově. Pro skupinu starších žáků jsou tu již programy, které se osvědčily a jsou prováděny v rámci spolupráce s I.ZŠ Habartov.

Chybějícím článkem je dopravní výchova dětí v předškolním věku a dětí, které svou školní docházku právě započaly.

S ohledem na rozumové schopnosti dané věkové skupiny je dopravní výchova prováděna formou divadelního představení jednoho herce.

Samotná dopravní výchova je koncipována do několika samostatných výchovných cyklů a to v souladu v Metodikou dopravní výchovy v předškolním věku dítěte, vydanou ministerstvem dopravy ČR pod identifikačním kódem CEZ: 04499457501.

Dne 10.11.2017 byla v Domě dětí a mládeže v Habartově odehrána dvě představení z cyklu dopravní výchovy pro nejmenší - Žabák Hubert.

Každého představení se zúčastnila skupina 12 dětí, která naučila mouchu, co znamená pravá a levá ruka. Postavila si vlastní přechod pro chodce a malou mouchu poučila o bezpečnému přecházení přes silnici.

Do hry také vstoupil žabák Hubert, kterého děti přesvědčily, že opravdu zvládají správné chování při přecházení vozovky a poté se spolu s Hubertem naučily správnému přecházení v případě přechodu se semaforem.

Asi 20 minutové představení plné pohybu a dětské radosti skončilo potleskem a krátkou básničkou, kterou se s dětmi naučil i žabák Hubert.

A nebyl by to dům dětí a mládeže, aby si děti ještě hravou formou nezasoutěžily a neodnesly si nějakou malou sladkost za dosažené vítězství.

Děkuji tímto Domu dětí a mládeže v Habartově, že mi v rámci činnosti jejich zájmového útvaru Klub táborník, umožnil vyzkoušet reakci dětí a vhodnost použitých postupů.

Petr Ondříšek
Člen KPK Habartov
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design