odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Dům dětí a mládeže v Habartově uspořádal čarodějnický rej pro nejmenší

Za krásného slunečného počasí v pátek 27. dubna od půl čtvrté uspořádaly zaměstnankyně DDM Jana Chalupská a Iva Dobošová ve spolupráci s několika nepostradatelnými dobrovolníky téměř dvouhodinové zábavné odpoledne pro děti školkou povinné a ty mladšího školního věku.

Do areálu zahrady a dětského hřiště Sluníčko, které bezprostředně navazuje na budovu DDM, si během pátečního odpoledne našlo cestu na sto dětí se svým doprovodem. Dorazily proto, aby si pořádně zasoutěžily a odnesly si domů nějaký ten pamlsek. Akce se díky tématu a termínu stala i jakýmsi "předskokanem" městského stavění májky a pálení čarodějnic, které je určeno pro přeci jen poněkud odrostlejší děti a které se odehraje jak jinak než v pondělí 30. dubna.

V zahradě pak na dítka čekala desítka stanovišť, kde bylo žádoucí plnit jednoduché úkoly, jejichž zvládnutí bylo bezprostředně po absolvování po zásluze odměněno. Tentokráte děti nebyly vybaveny hracími kartami, do nichž by se vše zaznamenávalo, a tak cukrovinky získávaly hned po splnění úkolů. Jejich kapsy a pusy se tak de facto záhy začaly plnit sladkými dobrotami.

Na děti čekal kupříkladu let na koštěti, hod na pavučinu, průlez tunelem či třídění a přebírání pavouků. Na všech deseti stanovištích bylo neustále živo, ale díky vhodnému výběru úkolů a poučeným dobrovolníkům vše náležitě odsýpalo. Do areálu zahrady během devadesáti minut neustále přicházeli noví a noví soutěžící, z nichž někteří byli i oděni do náležitých kostýmů.

Všichni přítomní si užívali skvělé zábavy a pořádné porce pátečního sluníčka. Pracovnice DDM pak využily větší koncentraci lidí také k propagaci zbrusu nové akce, která se uskuteční 25. května a která ponese název Habartovská spartakiáda.

Krátce po sedmnácté hodině se prostor zahrady pozvolna vylidnil, v krabicích zůstaly na dně poslední sladkosti a parta nadšenců a dobrovolníků se mohla pustit do úklidu všech rekvizit. Jejich přičiněním se tento podvečer zabavilo na sto habartovských dětí a to se cení. Všem organizátorům se proto sluší poděkovat za jejich pomoc. No a v pondělí se se těšíme na pořádnou hasičskou vatru a soutěž o titul Miss čarodějnice 2018.

Mgr. Aleš Plevka,
předseda komise pro sport a kulturu
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design