odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Habartovská spartakiáda s DDM poprvé 25.5.2018

Habartovským sídlištěm po devadesát minut zněla známá melodie písně Michala Davida "Poupata"

V pátek 25. května zde na hřišti u základní školy místní Dům dětí a mládeže totiž pořádal 1. ročník akce s názvem „Habartovská spartakiáda“. Účelem této akce bylo rozpohybovat rodiče s menšími dětmi a oživit asociace na jednu z nemnoha věcí, na kterou z doby minulého režimu vzpomíná nejspíše většina ráda

Hned na začátku mohu s potěšením napsat, že záměr se povedlo naplnit a to navzdory tomu, že rodiče vlastně předem tak úplně nevěděli, do čeho jdou. K účasti se přihlásili s několikatýdenním předstihem, kdy uhradili semdesátikorunový poplatek, který byl určen na nákup trička pro dospělé. Pro děti hradil tričko DDM z vlastních zdrojů. Další informace pak již mohli načerpat pouze z propagačního plakátku.

Přesto se nakonec odhodlalo do neznámých vod vstoupit 33 dvojic, a tak v pátek odpoledne byla plocha hřiště utěšeně zaplněna. Po několikadenním dešti se navíc projasnila i obloha, a tudíž bylo možné cvičení uskutečnit venku, i když byl samozřejmě připraven i plán náhradní a to přesun do vedlejší tělocvičny. Sportovní areál byl pro účastníky otevřen již od půl čtvrté. Při příchodu všichni obdrželi igelitové tašky, které ukrývaly vždy dvě trička, černé pro dospěláky a žluté pro mrňata.

Několik minutek po čtvrté hodině k mikrofonu přistoupily pracovnice domu dětí- ředitelka Jana Chalupská a Iva Dobošová, aby netradiční sportování zahájily. Všechny přítomné přivítaly a zároveň jim poděkovaly i za jistou míru odvahy, kterou svou přítomností, navzdory pouze kusým informacím o obsahu akce, prokázali. V závěru úvodního slova došlo i na novinku, jíž se stala informace o tom, že z akce je pořizován filmový a fotografický záznam, a tudíž byl od cvičenců vyžadován v souladu s nově zavedenou směrnicí GDPR jejich souhlas s uveřejněním. Nikdo se svého práva nerozhodl využít, a proto všem jedincům zůstane na záznamu jejich obličej nerozostřen.

Následně se hlavní role chopila paní Šárka Běhounková, která měla na svědomí choreografii celé asi tříminutové sestavy. Tu spolu s dvěma kamarádkami předem secvičila a účastníkům ji celou předvedla. Během několika desítek minut se pak všichni pečlivě snažili si sestavu po částech vyzkoušet a zapamatovat.

Asi po hodině tréninku přišla na řadu přestávka, kdy se všichni občerstvili. Pauzu vyplnila dvě taneční vystoupení zájmového kroužku Hanky Králové. Během této doby se také znovu otevřela brána areálu, aby přítomné doplnilo i několik desítek diváků, kteří se přišli podívat na výsledek tréninkového snažení.

Nastala chvíle pravdy. Všichni byli na svých místech a po zaznění prvních tónů skladby započali s odcvičením sestavy. Co na tom, že ne vše bylo dokonalé, co na tom, že malí caparti se na místo dřepu rozhodli skákat, v tomto případě přeci vůbec nešlo o dokonalost a preciznost provedení, ale o prostou radost z pohybu a ze sdílení společně strávených chvil.

A to se povedlo na výbornou, neboť počáteční rozpaky, které byly patrny na tvářích některých rodičů, zmizely na konci akce v nenávratnu a vystřídaly je záplavy úsměvů, podpořené navíc potleskem okolo stojících nadšených diváků.

Habartovská spartakiáda byla po hodince a půl u konce. Zkusilo se něco nového a lidé přišli a snad se jim to i líbilo. Definitivně to ale bude potvrzeno při 2. ročníku, kdy bude jasné, kdo se zapojí znovu. Díky a obdiv již teď však patří všem- organizátorům i cvičencům.

Mgr. Aleš Plevka,
předseda komise pro sport a kulturu
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design