odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Podzimní prázdniny

Skončili podzimní prázdniny, tedy dvoudení příměstský tábor.

Vše jsme pobalili, uklidili, neboť další den je normální středa a kroužky a ostatní akce běží zcela normálně.

Myslím, že se nám akce vydařila, ale, že najdeme v poště tento dopis jsem opravdu nečekala.

Dobré ráno,

chtěla jsem za Mikuláška a jistě za ostatní děti moc a moc poděkovat za podzimní prázdniny, které jste jim připravili.

Mrzelo nás, že si nemůžeme vzít dovolenou a někam vyjet a že Mikulášek nebude mít nějaké zážitky.

Ale omyl, díky Vám, byl nadšený a pokaždý nám vyprávěl co jste vše stihli.

Ještě jednou moc děkujeme

Helena OpitzováVelice si tohoto poděkování vážíme a děkujeme.Jana Chalupská,
Ředitelka DDM Habartov
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design