odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Vánoční vyrábění

Již pošesté v řadě se v Habartově vyrábělo s místním Domem dětí a mládeže i před Vánoci

Akci "Nejen papírové Vánoce" si na sobotu 15. prosince v čase od desáté do třinácté hodiny pro širokou veřejnost připravily Jana Chalupská a Iva Dobošová spolu se dvěma desítkami dobrovolníků, kteří se na ony tři hodiny převtělili do role ochotných instruktorů, kteří trpělivě vysvětlovali postup výroby.

Společenský sál Městského kulturního střediska se na sto osmdesát minut proměnil ve velikou rukodělnou dílnu, v níž na příchozí čekalo celkem třináct stanovišť s mnoha skvělými nápady, které jako vždy daly prostor pro vznik půvabných a originálních dekorací, které se posléze stávají součástí sváteční výzdoby v domovech svých výrobců.

V sále panovala báječná a pohodová atmosféra. Nikdo nešetřil úsměvy, děti i rodiče se zaujetím vyráběli a pohodu navozovala i příjemná vánoční hudba, která se nevtíravě šířila éterem. Je jen škoda, že na akci si nenašlo cestu mnohem více návštěvníků. Dvě desítky pořadatelů totiž během celé doby konání přivítaly jen asi něco mezi čtyřmi a pěti desítkami příchozích. Úsilí, čas a v neposlední řadě i materiál a nápady do tohoto kreativního tvoření vložené tak bohužel nejsou přímo úměrné zájmu veřejnosti. A to propagace akce už snad ani intenzivnější a různorodější být nemůže.

Ti, kteří se rozhodli dorazit, si vše pečlivě připravené náležitě užili. Vyrábění absolvovali bez tlačenice a front a zhotovené předměty se jim v designových taškách, jež si také sami vyzdobili, hromadily o poznání rychleji nežli při vyráběním velikonočním, které se z neznámých důvodů těší mnohem většímu zájmu.

Jak již bylo zmíněno, nabídka výrobků byla znovu přepestrá. Zpracováván byl převážně papír, plast, drátky a nejrůznější barvy. Děti si tak mohly vytvořit rozličné ozdoby, přáníčka, závěsné dekorace či třeba i malý vánoční věnec. Ti větší vše zvládali jen pod dohledem a za asistence rad instruktorů zcela sami, těm menším pak byli k ruce na ty složitější úkony jejich rodiče.

Někteří se rozhodli, že vyzkouší úplně všechno, a tak na místě strávili pořádnou porci času a domů odcházeli s taškou, která byla řádně zaplněna jejich výtvory.

Po celé tři hodiny se v MKS pilně stříhalo, lepilo, vybarvovalo, drátkovalo, obkreslovalo a následně vše kompletovalo. Jsem přesvědčen, že v několika desítkách habartovských domácností se dnešní výtvory takřka vzápětí stanou milou součástí sváteční výzdoby. Kdo dnes zůstal doma, určitě toho může litovat, protože se připravil o příjemné dopoledne strávené se zajímavými nápady a krásnými výrobky. Poděkování za bezchybnou akci náleží pracovnicím DDM a partě ochotných dobrovolníků, bez nichž by zcela jistě zrealizována nebyla.

Mgr. Aleš Plevka,
předseda komise pro sport a kulturu
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design