odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Karneval

Páteční podvečer ovládl v Habartově maškarní rej

Dům dětí a mládeže Habartov reprezentovaný Janou Chalupskou a Ivou Dobošovou a několika dalšími dobrovolníky, kteří s organizací ochotně vypomohli, uspořádal v pátek 15. února ve společenském sále Městského kulturního střediska zábavné odpoledne.

Moderování více jak dvouhodinové akce se tentokráte ujala Šárka Běhounková, jíž byl k ruce i mistr zvuku Petr Ondříšek. Oba dva pak krátce po šestnácté hodině odpolední dětský karneval zahájili. Ten je prioritně určen pro ty nejmenší děti do deseti let věku. Vítání jsou však samozřejmě i rodiče či starší sourozenci, kteří plní roli doprovodu a mohou i vypomoci s účastí v některých soutěžích.

Program se v podstatě skládá ze tří částí, přičemž jednoznačně mu dominují tanec, pohyb a jednoduché soutěže. Účast byla opět negativně poznamenána probíhající chřipkovou epidemií, to se stává již takřka každoročním nechtěným koloritem, ale přesto si do sálu našlo cestu okolo čtyř desítek dětí, které se přišly pořádně vydovádět. Na oněch několik hodin se prostřednictvím svých nápaditých a pestrobarevných kostýmů pasovaly do rolí víl, princezen, čarodějnic, akčních hrdinů a pro letošek se nám asi nejvíce urodilo berušek.

Během průběhu akce se tancovalo organizovaně v kroužku, ke slovu přišel třeba i jednoduchý hromadný country tanec, ale dostatečný prostor se našel i pro volné taneční kreace jednotlivých účastníků. Taneční bloky pak byly proloženy s ohledem na nízký věk dětí opravdu jednoduchými a snadno pochopitelnými soutěžemi, v nichž bylo možné získat něco sladkého na zub.

Příležitost prezentovat své taneční umění dostali i členové tanečních kroužků DDM pod vedením Páji Dobošové a Hanky Králové, kteří předvedli svá taneční čísla. Hanka Králová si následně vzala na povel i celý ten přepestrý mumraj, který pod svým vedením rozpohybovala při písničce Popeláři a poté i při nesmrtelné skladbě Hlava, ramena, kolena, palce.

S přibývajícím časem se postupně osmělili i ti nejmenší či ti poněkud stydlivější. Parket tak byl řádně zaplněn a k vidění byla spousta nejrůznějších tanečních stylů. Na všech dětech bylo více než zřejmé, že ono taneční dovádění jim jednoduše dělá radost. Znovu se ukázalo, že někdy stačí poměrně málo pro to, aby se děti zabavily a ukázaly, že když se jim k tomu vytvoří ty nejzákladnější podmínky, tak se bavit umějí a chtějí.

Asi desítka lidiček sdružených okolo Domu dětí a mládeže v Habartově odvedla v rámci organizace a realizace akce dobrou práci, která v konečném důsledku přispěla k tomu, že páteční podvečer prožilo několik desítek habartovských dětí trochu jinak, než je běžně zvyklých. A za to si zcela určitě všichni zaslouží poděkování.

Mgr. Aleš Plevka,
předseda komise pro sport a kulturu
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design