odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Velikonoční vyrábění

15. Velikonoční vyrábění se v Habartově stalo předzvěstí následujících svátečních dnů

Již po patnáct let v řadě si lze Velikonoce v Habartově jen velmi těžko představit bez akce, kterou pořádá místní Dům dětí a mládeže v čele s Janou Chalupskou a Ivou Ondříškovou, doplněné o zástup dobrovolníků, kteří se na několik hodin stávají poučenými instruktory při výrobě velikonočních dekorací.

Aktuální ročník rukodělné výtvarné dílny se uskutečnil v sobotu 13. dubna v prostorách společenského sálu městského kulturního střediska. Zde v době od desáté hodiny dopolední až do třinácté hodiny čekalo na příchozí celkem dvanáct rozličných stanovišť, na nichž si mohli prověřit a vyzkoušet svou zručnost a fantazii.

Je již samozřejmostí, že pokaždé se organizátoři snaží přijít s něčím novým a tuto zavazující tradici dodrželi i letos. Šestice stanovišť byla vyčleněna pro zdobení vajíček a druhý půltucet nabízel možnosti výroby dekorací z papíru, plastu či jedlých pochutin. Právě větší míra zapojení konzumovatelných pochutin byla letošní, a troufnu si napsat, velmi vítanou novinkou. Děti si tak celkem na třech stanovištích mohly vyrobit něco, co se následně dalo i s chutí spořádat. Hitem byla cukrová vata s jedlým papírem, které byly tvarovány do nejrůznějších podob, své fanoušky si získala i popcornová ovečka a bez zájmu nezůstal ani lízátkový zajíček.

Kromě klasického zdobení vyfouknutých vajíček např. prostřednictvím roztavených voskovek či nalepováním papíru bylo možné si vyzkoušet i tradiční paličkování krajek či drátkování. Obě činnosti vyžadovaly přesnost, zručnost a trpělivost, a tak se jednalo o pouze takový jednoduchý vhled do obou těchto nádherných řemesel.

Většina příchozích si během času stráveného při vyrábění obešla a vyzkoušela takřka všechna stanoviště, a tak poté děti opouštěly sál s náručí pestrobarevných výtvorů, které jim udělaly dvojitou radost- tu první již během výroby a tu druhou, když se jimi mohly pochlubit svým rodičům nebo také v tom případě, kdy je využily jako originální dárky pro své blízké. Během oněch tří hodin si na Velikonoční vyrábění našla cestu takřka stovka větších či menších výtvarníků. Pro letošek však mezi nimi hrály jednoznačně prim menší děti v doprovodu rodičů, ony samostatnější a školou již povinné tentokrát zůstaly ve větší míře bohužel doma, což je jistě velká škoda.

Navzdory tomu za sto osmdesát minut vznikly stovky nádherných a nenapodobitelných výtvorů, které v habartovských domácnostech okoření velikonoční výzdobu a jistě svou hravostí a originalitou potěší každého, jemuž na nich spočine zrak.

Akci lze hodnotit jako velmi povedenou. Organizátoři dokázali, že studnice nápadů pro tematicky zaměřenou výrobu svátečních dekorací je nejspíše bezedná a nevyčerpatelná, a to je pro nás pro všechny více než dobře, neboť to zaručuje trvání této krásné akce i pro další léta.

Podmínkou pro konání této akce je však i přízeň dobrovolníků, kteří během víkendu několik hodin svého volného času zasvětili službě pro širokou veřejnost. Je zcela na místě jim za toto velmi poděkovat, protože bez jejich přispění tuto personálně náročnou akci realizovat prostě nelze. Těšme se tedy napřesrok na to, s čím zase organizátoři vyrukují a s jakými podněty rozvíří vody dětské fantazie.

Mgr. Aleš Plevka,
předseda komise pro sport a kulturu
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design