odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Víceučelové hřiště

DDM Habartov - partnerská akce „SPORT PRO KAŽDÉHO“

„A TO DOSLOVA A DO PÍSMENE. “

Sportovat může opravdu každý, protože rekreační sport nemá žádné velké nároky. Vyžaduje jen ochotu někam přijít a s dobrou náladou rozhýbat svoje tělo.

16. září 2015 jsme jako pořadatelé zaměřili svoji snahu o rozumné sportování na děti.

Není nic lepšího než zábavným soutěžením vyzkoušet jestli pohyb je opravdu tak nudný jak mnozí říkají.

Děti byly rozděleny do soutěžních dvojic odpovídajících jejich zdatnosti a hned po příchodu na víceúčelové hřiště, které bylo spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj z Regionálního operačního programu soudržnosti Severozápad, se pustily do štafetových závodů. A musím říci, že najednou bylo všude kolem nás jen plno nadšených tváří, kterým vůbec nevadí, že nesedí za počítačem, nebo u mobilních telefonů.

Velikost hřiště umožnila vedle štafetových závodů i kolektivní míčovou hru Všichni proti všem. Soutěživý duch převládal a vše bylo umocněno možností vybrat si drobné odměny za každý úspěšný výkon.

Více informací o víceúčelovém hřišti můžete získat u realizátora projektu na jejich webových stránkách http://www.mestohabartov.cz/viceucelove-hriste/ds-1156/archiv=1

Partnery projektu jsou:

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design