odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Rej čarodějnic

Stejně jako jiné akce i rej čarodějnic měl svoji vynucenou přestávku v době Covidu. Ale návrat k této tradiční akci byl opravdu ve velkém. A přispělo k tomu zcela jistě i krásné počasí.

Na zahradě Domu dětí byla připravena hra , kterou si mohl projít kdokoliv.Samostatně děti a nebo děti s doprovodem rodičů. Na kartách byly otázky a správné odpovědi zajistily vhodné písmenko pro připsání do tajenky tak, aby vyšlo zaříkadlo:

„čary,máry, muří očka,ať je z tebe černá kočka „.Potom už jen zbývalo dokreslit obrázek kočky a hups , odměna putovala k soutěžícímu.

Přišlo i několik vydařených čarodějnických soutěžících. Ale ani jim nepomohlo koště nebo osobní kouzlo. Bylo vidět, že některé otázky jsou opravdu nad sílu soutěžících a tak se třeba u jednoho místa sešla celá skupina v živé debatě co je to cirkulárka…a jestli se tedy opravdu používá k řezání dřeva. No uznejte, nemohou být všechny otázky tak jednoduché jako je třeba ta , jestli na jabloni roste jehličí.


Chtěla bych poděkovat Matěji Majerovi a Majdě Králové, kteří nám pomáhali celou akci zvládnout.


Účast 135 dětí a cca 50 ti dospělých hovoří za vše. Můžeme být s touto akcí velice spokojeni


Jana ChalupskáDům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design