odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Akce s názvem Vánoční fantazie rozsvítila v Habartově nově ozdobený strom

V uplynulém roce se rozhodlo vedení města Habartov investovat několik set tisíc do nové vánoční výzdoby, a tak na páteční večer se těšili nejen děti, ale i dospělí, kteří byli zvědaví, jak vše bude vypadat. Volba padla na bílou barvu, která ozdobila veřejné osvětlení, balkon městského úřadu a hlavně samotný strom.

Několik týdnů intenzivních příprav spočinulo především na bedrech pracovnic Domu dětí a mládeže (Janě Chalupské a Ivě Dobošové), které již po mnoho let tuto velmi vydařenou akci vymýšlejí a organizují. Ku pomoci, bez níž by se to samozřejmě neobešlo, jim jsou desítky ochotných dobrovolníků z Klubu přátel DDM.

Akce se koná i ve spolupráci s kulturním střediskem, loutkovým divadlem Kahánek, místní základní uměleckou školou a nedílnou součástí akce je i Josef Janura se svými nádhernými koňmi.

Zábavné odpoledne započalo již ve čtyři hodiny, kdy v areálu okolo DDM vyrostlo 14 čertovských stanovišť. Podvečerní atmosféru umocnila i nenadálá mlha, která během několika minut zahalila celé město a ubrala pěkných pár stupňů tepla.

Příchozí děti, jejichž počet se nakonec vyšplhal nad sto padesát, vstupovaly pekelnou bránou do improvizované čertovské říše, kde na ně čekaly záludné úkoly, z nichž si namátkou vybavuji přenášení horkých brambor, čertovskou střelu či přikládání do pekelného ohně. Nejvíce obav však asi vzbuzoval úkol, který spočíval v návštěvě sklepa, kde si muselo dítko od řádně maskovaného čerta vyprosit svítící tyčinku. Ne jeden z přítomných vstupoval do dveří s pořádnou porcí strachu.

Mezi plněním úkolů si děti vychutnávaly oblíbenou projížďku v ulicích města vozem, který táhl pár nádherných koní, jež pevnou rukou řídil Josef Janura. Pak ale hurá zpět k plnění disciplín. Nasbíral-li účastník osm smajlíků, mohl si vyzvednout balení brněnských oplatek a kartičku, která ho opravňovala ke vstupu na loutkovou pohádku.

Ta čekala děti v kinosále, kde od půl šesté bylo připraveno duo kašpárků, Tonda a Lojza, počastovat malé diváky několika hádankami, které děti nasměrovaly ke společnému zpěvu známých písniček. Zcela zaplněný sál výborně s divadelníky spolupracoval, a tak si všichni mohli vyzvednout další odměnu v podobě lampionu. Z tepla nás čekal přesun opět do zimy, ale v průvodu, který se natáhl možná i na několik set metrů, to dětem vůbec nevadilo.

Po hlavní ulici se lidský had proplazil na náměstí, kde již byli připraveni zpěváci ze ZUŠ pod vedením paní učitelky Dudášové, aby svým zpěvem připravili atmosféru pro první rozsvícení městského stromu. Asi čtvrthodina s písničkami utekla jako voda. Poté přišla chvíle starosty Ing. Petra Janury, který všechny přítomné pozdravil a popřál jim nádherné svátky. Pak již nic nebránilo tomu, aby společné odpočítávání vydalo povel k tomu, aby se mohl sváteční strom na několik týdnů rozzářit do tmy.

Povedlo se a z reakcí přítomných bylo znát, že výzdoba se jim líbí. Strom oděný do záplavy bílých světýlek, doplněný o tekoucí světlo téže barvy, balkon s girlandou a krásné vločky na lampách, to vše vytvořilo velmi pěkný celek.

Obvyklé šílenství způsobily i nafukovací balonky, které se k zemi valily z balkonu úřadu. Absence větru ale jejich přesun k zemi komplikovala a dost se jich usadilo na stříšce nad hlavami dětí. Vyvedená akce byla u konce. Habartov zahájil svůj advent a přispěla k tomu i nová výzdoba.

Mgr. Aleš Plevka
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design