odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Šipky ve tmě

První říjnový pateční večer se konala tradiční akce Domu dětí a mládeže „Šipky ve tmě.“

Ani letošní ročník v habartovském lese si nenechali ujít spousta prarodičů a rodičů se svými ratolestmi. Tento rok jsme akci započali již v 19:00 hod. přivítáním a vysvětlením hry.

Po zahájení se vydaly skupiny lidí do místního lesa, kde bylo rozmístěno 24 hracích karet s otázkami, na které místní dobrodruzi odpovídali ANO/NE. Podle zvolené odpovědi zakreslili na danou pozici X nebo O. Velká část otázek směřovala především na naše město a jeho okolí.

Pokud účastníci zakreslili symboly na dané pozice, vznikla jim velká směrová ŠIPKA. Na konci putování dostal každý sladkou odměnu. Děkujeme všem, kteří si udělali čas a vyrazili za dobrodružstvím do lesa. Těšíme se na další ročník.


Marie Kajanová
Marcela KrálováDům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design