odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Nejen papírové Vánoce se již posedmé uskutečnily v Habartově

Dům dětí a mládeže v Habartově nabízí zájemcům pestrou škálu volnočasových aktivit. A jednou z nich je také tematické vánoční rukodělné vyrábění dárků a dekorací. Tentokráte však organizátorky Jana Chalupská a Iva Ondříšková přišly hned s několika změnami.

Akce samotná se uskutečnila během sobotního dopoledne 14. prosince. Místem konání se však tentokráte stal samotný Dům dětí a mládeže a přibyla také nutnost se na akci předem registrovat a uhradit symbolický poplatek 10 Kč. Tím zaměstnankyně DDM chtěly předejít zbytečně velkým přípravám a plýtvání drahocenného materiálu i lidského potenciálu. Získaly tak totiž jasnou představu o tom, s jakým množstvím výrobců mají počítat.

Praxe ukázala, že se nejspíš jednalo o krok správným směrem. Na vyrábění se předem přihlásilo něco okolo padesáti zájemců, přičemž někteří nakonec vinou probíhající vlny nemocí nemohli bohužel dorazit. Přesto si asi čtyři desítky dětí a několik rodičů našlo na dvě hodiny cestu do místností domu dětí.

Tam na ně čekalo sice o něco méně stanovišť, než bývali zvyklí v prostorách kulturního střediska, ale za to se jednalo o stanoviště promyšlenější a propracovanější a některé z výtvorů se s přehledem daly využít jako krásné malé vánoční dárky. Při vstupu do budovy všichni příchozí obdrželi přáníčka a také igelitovou tašku s logem DDM, která sloužila pro uchovávání jednotlivých výrobků.

Přestože se v novém pojetí jednalo o akci komornějšího rázu, bylo nutné pro ni získat pomoc více jak deseti dobrovolníků, z nichž se stali poučení instruktoři a pomocníci v celkem osmi výrobních odděleních.

Během dvou hodin, které byly akci vyměřeny, mohl každý příchozí pohodlně stihnout vše, co bylo k dispozici. Takže ti nejpilnější a nejšikovnější si odnášeli celkem slušnou porci originálních výtvorů, jimiž mohou za pár dnů obdarovat své blízké.

Jednalo se o vskutku pestrou směsici výrobků, mezi nimiž nechyběl papírový anděl coby zápich, ze stejného materiálu vyrobená lastura s perličkou, drátkované naušnice či náhrdelník, mýdla různých barev a tvarů, dárková krabička, kávová pochoutka, plastová ozdoba na stromek či krásný řetízek s přívěskem ve tvaru srdce. Většinu výrobků si mohli tvůrci ihned na místě nechat krásně zabalit, takže jim již opravdu nezbývalo nic jiného než si rozmyslet, koho obdarují a komu tak udělají jistě nemalou radost.

Celá akce probíhala v naprosto poklidné atmosféře, k níž přispívaly i tlumeně hrající adventní písně a koledy. Všichni se usmívali a bylo více než zřejmé, že všem příchozím se akce trefila do noty. Za to tedy patří poděkování zaměstnankyním Domu dětí a mládeže v Habartově a také partě dobrovolníků, bez jejich přičinění by se neuskutečnilo zhola nic.

Mgr. Aleš Plevka
předseda Komise pro sport a kulturu
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design